Установени са различни повреди при 56 язовира

Установени са различни повреди при 56 язовира

Преливници в лошо състояние, неработещи основни изпускатели, повреди на съоръженията около язовирните стени и др. нередности покрай стопанисването на 56 язовира са установили извършените досега проверки от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), съобщиха от ведомството в петък.

Масовите инспекции на водоизточниците започнаха на 7 януари, след като контролът върху язовирните стени и съоръженията към тях бе прехвърлен към ДАМТН. Целта е да се проверят всички рискови язовири в страната преди обилното пролетно снеготопене да е започнало, така че да се избегне рискът от наводнения. Също така трябва да се установи точният брой на язовирите в страната, както и да се изясни тяхната собственост и техническата им изправност.

До 3 февруари са проверени 56 язовира в областите Кърджали, Хасково, Велико Търново, Стара Загора, Бургас, Сливен, Пловдив, Враца, София и София- област. На всички тях са издадени констативни актове с необходимите предписания за отстраняване на повреди и ремонтни дейности. Ако съответните препоръки не бъдат изпълнени в срок, собствениците им ще бъдат глобявани.

Най-сериозно към момента е положението с яз. "Вятъра“ във Велико Търново и той е спрян поради опасност от преливане, което може да подкопае основния водопровод, снабдяващ града с вода за питейни нужди. За да не се допусне преливането му, са издадени предписания със съответните мерки.

През февруари ДАМТН ще засили още повече контрола и ще започне още по интензивни проверки. Особено внимание предстои да се обърне на язовирите от област Сливен, за които има подадени сигнали, че са в рисково състояние. Същото важи и за област Враца.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?