Устойчиво нараства рециклирането на опаковки в България

Устойчиво нараства рециклирането на опаковки в България

Средногодишен ръст от 5 процента при събирането и рециклирането на отпадъци от опаковки в последните пет години, отчете организацията за оползотворяване "Екопак България" при представянето на отчета за дейността си през 2018 г. пред журналисти в четвъртък.

През миналата година организацията е събрала и рециклирала 60.69% от декларираните от членовете ѝ опаковки при поставена от екоминистерството цел от 60%. С това е бил намален обемът на изпратените в депа отпадъци с близо 420 хил. куб. м., спасени от изсичане са 606 600 дървета. Спестени са били над 320 млн. кВтч електроенергия, 1 483 090 млрд. л питейна вода и 152 676 барела петрол.

Членуващите в "Екопак" организации са пуснали на българския пазар 166 371 т опаковки. От тях разделно са събрани и предадени за рециклиране 100 959 т. Хартиеният и картон амбалаж е бил близо 47 хил. т, стъклото – над 24 хил. т., пластмасата - 18 хил. т, дървесината – над 7 хил. т., и металът – 5 хил. т.

Според изпълнителния директор на организацията Тодор Бургуджиев събирането и рециклирането на алуминиевите опаковки е едно от най-големите предизвикателства, тъй като на европейско нива е поставена цел от 60 процента рециклиране до 2030 г., а в България още няма заложени изисквания.

“През следващите години са нужни сериозни инвестиции за изпълнение на целите, както реализацията на нови проекти за осигуряване на по-големи количества отпадъци за рециклиране", посочи Бургуджиев. Той даде пример с пилотен проект на "Екопак", започнал през 2019 г., за извозване на отпадъците от опаковки от хотели, ресторанти и кафенета, както и от някои търговски обекти в избрани общини за сметка на организацията.

Споделяне

Още от Бизнес