Увеличава се безвъзмездната европомощ за битова газификация

Увеличава се безвъзмездната европомощ за битова газификация

Гражданите, които желаят да газифицират жилищата си, ще могат да ползват по-високо безвъзмездно финансиране от европейската програма за енергийна ефективност DESIREЕ GAS, съобщиха от енергийното министерство в четвъртък. Вече помощта се увеличава от 20 на 30% от допустимите разходи по проекта без ДДС.

Занапред на клиентите ще се покрива изцяло и таксата за присъединяване към газоснабдителната мрежа без ДДС, на клиентите ще трябва да погасят сами стойността на връзката от домовете от мрежата. За по-отдалечените точки за свързване това са сериозни разходи, освен ако потребителите не се обединят и не си ги поделят.

Запазва се таванът на финансиране от 1000 eвро за високоефективни котли и 1200 eвро за кондензационни котли на домакинство.

Удължава се обаче срокът за кандидатстване за финансиране и той ще е до юни 2020 г.

Промените по действащата от 2016 г. програма бяха договорени с газоразпределителните дружества и подписани в четвъртък в присъствието на министъра на енергетиката Теменужка Петкова и на Валентин Шайдер – ръководител на Международен фонд Козлодуй от Европейската банка за възстановяване и развитие, който реално предоставя средствата..

Това ще позволи по-голям брой домакинства да се възползват от преференциалните условия за битова газификация, каза министър Петкова по време на церемонията за подписване на допълнителните споразумения.

Домакинствата, които вече са газифицирани по програмата, също ще могат да се възползват от подобрените условия. Разликата между 20% и 30% и таксата за присъединяване ще им бъде възстановена през месечните сметки за ползвания природен газ. За да се възползват от това, те трябва да подадат заявление в местното газоразпределително дружество до 31 март 2019 г.

Проектът DESIREE GAS е на стойност 10 млн. евро, финансирани от Международния фонд „Козлодуй“. Той има за цел да стимулира битовата газификация, заменяйки отоплителните системи на жилищните сгради с такива на природен газ. До момента в проекта участват 13 от лицензираните газоразпределителни дружества: „Комекес“ АД, „Овергаз мрежи“ АД, „Газинженеринг“ ООД, „Кнежа газ“ ООД, „Ситигаз България“ ЕАД,  „Карлово газ“ ООД, „Неврокоп газ“ АД, „Свиленград газ“ АД, „Си Ен Джи Марица“ ООД, „Газоенергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД, „ТЕЦЕКО“ ООД, „Аресгаз“ АД и „Севлиевогаз 2000“ АД. Повече от 3100 домакинства се възползваха досега от предложените преференциални условия.

Очаква се реализацията на проекта да доведе до намаляване на емисиите парникови газове със 70 хил. тона годишно, или общо с 1 млн. тона за икономическия живот на инсталираното оборудване. Икономиите на електричество се оценяват на 142 хил. мегаватчаса годишно, а спестените разходи на домакинствата – на 1.5 млн. евро годишно, посочиха от енергийното министерство.

Международен фонд "Козлодуй“ се финансира със средства от Европейския съюз и отделни донори: Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Холандия, Испания, Обединеното кралство и Швейцария.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?