Увеличават с 8.5% заплатите на лекари и учители и от 0 до 12% за държавни служители

От 1 юли бюджетните заплати в образованието, здравеопазването, социалните услуги и т.н. ще се увеличат с 8.5%, както бе обявено предварително при приемането на бюджет 2004. Правителството прие постановление за работните заплати в бюджетните организации и дейности.

Като пример бе посочено, че минималната основна заплата на учител - първа квалификационна степен ще се увеличи от сегашните 254 на 276 лв., а на старши лекар в болница - от 239 на 259 лв.

Заплатите на държавните служители обаче ще нараснат до 12%, в зависимост от оценката чиновниците при задължителното им атестиране. 12% увеличение на заплатата ще е за служителите, получили най-високата оценка 1 при атестирането. При оценка 2 заплатата ще се увеличи с 10%, при оценка 3 - с 9 процента, при оценка 4 - с 6 на сто, а за най-ниската оценка 5 няма да се увеличава заплатата, обясни директорът на дирекция "Държавна администрация" в МС Снежана Димитрова.

Нарастването на заплатите на държавните служители ще зависи и от това дали има подадени оплаквания от граждани за лошо обслужване.

За най-висшите държавни служители, главните секретари на МС, НС и президентството, максималното трудово възнаграждение ще бъде 1400 лв.

Кабинетът прие и наредбата за заплатите във фирмите с над 50% държавно или общинско участие. Тези предприятия имат право да увеличат до 5% възнагражденията на работещите в тях, ако са на печалба за миналата година и нямат просрочени задължения. Наредбата се отнася за 60 търговски дружества, сред които са БТК, БДЖ, 7-те електроразпределителни предприятия, топлофикационните дружества, АЕЦ "Козлодуй", ТЕРЕМ, ВМЗ-Сопот, "Булгаргаз", Параходство Български морски флот и други.

Възможността за увеличение няма да се прилага от фирмите, които са пуснали в принудителен неплатен отпуск повече от половината си работници.

Правителството одобри и Единния класификатор на длъжностите в администрацията и наредбата за прилагането му. Очаква се броя на държавните служители през тази година да достигне 42 000 души.

В класификатора са посочени минималните изисквания за заемането на всяка длъжност в държавната администрация - образователна степен, ранг и години професионален опит.

Обособени са три раздела длъжности - ръководни, експертни и технически. Предвижда се всички експертни длъжности до "младши експерт" включително да се заемат от държавни служители. Класификаторът предвижда единствено в общинските администрации тези длъжности да могат да се заемат и по трудово правоотношение.

Още от България

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?