Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Увеличението на пенсиите ще глътне целия ръст на БВП

Излизането от кризата минава през ръст на доходите в реалния сектор, казва Йордан Христосков*

49 коментара
проф. Йордан Христосков

Г-н Христосков, притеснително ли е високото ниво на лятната безработица и какви са причините за нея?

Притеснително е, че безработицата през летните месеци нараства, макар и леко. Това не се е случвало преди. Ето, последните данни на Евростат за месец юли сочат 12.4% безработица. Имаме с 0.1 процентни пункта нарастване на безработицата през юли. Към януари безработицата е била 11.8 %, а през юли предходната година - 11.1%. Спрямо миналата година увеличението е с 1.3%. Това е необичайно.

Дори да имаме леко нарастване на заетостта, то се усети чак през юни-юли, докато в други години нарастването на заетостта се усеща още от април, когато започва сезонната работа в строителството, туризма и земеделието. Това не е феномен, че растат и заетостта, и безработицата. Заетостта нараства от това, че се активира една част от населението, която преди това не е участвала в пазара на труда. Тези хора са били или в групата на т.нар. обезкуражени или като домакини, или пък са разчитали, че ще намерят работа в чужбина, но не са могли поради променените обстоятелства и там и сега се заявяват като безработни и търсят работа.

Причините за по-високата безработицата са, че онези отрасли, които наемаха повече работна сила през лятото, тази година са в застой. На първо място – строителството, което вече трета година е в застой. На второ място – туризмът и търговията. Вие виждате колко хотели въобще не отвориха врати тази година и са обявени за продан, особено малките хотелчета и малките търговски обекти в ресторантьорството и в продажбите на стоки. На трето място – земеделието. Реколтата е лоша през тази година и естествено, че при нейното прибиране, съхранение и преработка ще бъдат ангажирани по-малко хора. Това са вътрешните фактори.

Външните са, че една част от хората, които търсеха препитание през лятото, не могат вече да бъдат ангажирани в същата степен, както предходни години в съседни и по-далечни страни. И тези хора са тук и заявяват, че са безработни.

Експортните отрасли също работят с по-малък капацитет заради стагнацията в страните от Западна Европа, и всичко това води до факта, че в България безработицата е над средното ниво в ЕС, там е 10.4% през юли.

Също така тревожен е фактът, че младежката безработица е с 10 процентни пункта повече. При нас тя е 32% при средно 22% за ЕС. Дългосрочната безработица също е много висока – пак над 30%.

Едновременно с това хората вече са изчерпали правото си на обезщетение. В НОИ се наблюдава едно намаление с около 5000-6000 души спрямо май и юни на имащите право на обезщетение. Имаме 118 000 с право на обезщетение за безработица при общо над 400 000 безработни и това означава, че хората са в крайна бедност. Оттам пък в по-дългосрочен план това означава ерозия на човешкия капитал, т.е. хората се деквалифицират, не могат да се издържат, не могат да участват в образованието и подобряването на квалификацията и ние ще имаме в резултат на тази криза много сериозни проблеми с човешкия капитал през следващи години, когато евентуално икономиката би тръгнала напред.

Каква прогноза може да се направи при това положение за безработицата през зимните месеци и как по-високият брой неосигурени ще се отрази на бюджета на НОИ, още повече при заявка за повишаване на пенсиите догодина?

Определено ще повлияе. И сега дори, поради това, че тези сезонни фактори не действат, за първото полугодие приходите в бюджета на държавното обществено осигуряване са изпълнени някъде около 47.5%, докато разходите са 48%-49%. В зимните месеци нещата ще стоят по-зле, защото част от тези хора, които сега по някакъв начин са намерили работа, ще се явят в разходната част на бюджета на НОИ като безработни с право на обезщетение.

Тогава нещата ще станат по-зле и затова трябва да се търси някакво друго решение освен стандартните решения, които досега са прилагани с леко повишение на осигурителните прагове, с доста неуспешни опити да се подобри събираемостта. Трябва да се търсят други начини за запълване на бюджета на НОИ особено след очакваното увеличение на пенсиите, без оглед на това с колко ще бъде.

А какви са другите възможни начини?

Освен подобряване на събираемостта, другите възможни начини са леко увеличение на осигурителните вноски или да се откажем от плоския данък. Т.е. трябва да има едно преразпределение на отговорността на всички граждани, в това число на бизнеса, за да спрем тази ерозия на човешкия капитал и да намалим риска от бедност. Трябва да се повиши  и максималният осигурителен доход, а не да остане 2000 лева, оттам ще дойдат повече пари. Могат да се увеличат и осигурителните вноски, макар че резервите са малко. Но най-вече с прогресивно подоходно облагане могат да се съберат в бюджета повече пари, с които да се избегне дефицит и съответно да увеличим доходите. Плоският данък не е свещена крава. Той по-скоро е израз на едно плоско мислене на хора в плоска държава с плосък мозък. Особено както е в България с необлагаем минимум.

Икономиката ни е в депресия, тъй като отчитаният икономически растеж е в рамките на статистическата грешка. Ние нямаме реален растеж. Дори и да бъде постигнат растеж от 1.8% от БВП до края на годината, той е несъществен. Дори да е 2%, това означава 1.6 млрд. лева повече брутен продукт спрямо предходната година. Като се има предвид, че през бюджета се разпределя под 40 на сто от тези 1.6 млрд. лева, това означава около 600 млн. лева допълнителни ресурси за всички програми – образование, здравеопазване, социални дейности, национална сигурност, подслушване, ако щете, магистрали и т.н. Това не е растеж, който ще ни изведе напред. За мен формулата е, както казал навремето Клинтън в предизборната си кампания, “Икономиката, глупако!”  допълнена с “ …. и доходите, глупако“. Защото икономически растеж, който не води до нарастване на доходите на обикновените хора, е краткотраен и самоцелен.

Трябва да се направи всичко възможно за увеличение доходите на хората и то на хората с ниски доходи, защото те потребяват в България, потребяват български стоки, не ходят на екскурзия в чужбина. Защото другите фактори за растежа, освен доходите и потреблението, – инвестициите са в застой, експортът няма изгледи да даде тласък на икономиката и държавното потребление е ограничено и правилно е ограничено. Значи, остава единствено по линия на доходите и вътрешното потребление да постигнем някакъв растеж, който да даде позитивно начало за обновление на отраслите. Видя се, че ниските данъци и ниските осигуровки нито водят до подобряване на събираемостта и ограничаване на сивата икономика, нито до привличане на крупни чуждестранни инвеститори.

Казвате, че изходът минава през увеличение на доходите. Смятате ли, че начертаните от управляващите стъпки за вдигане на пенсиите с между 7% и 10%, повишението на минималната работна заплата и някои бюджетни заплати, както и традиционното повишение  на осигурителните прагове в някои браншове, ще дадат положителен ефект?

Това, което е набелязано, от една страна е добро, от друга страна е малко опасно, защото нямаме реална представа за това откъде ще дойдат парите. И за съжаление, докато при увеличението през 2009 година имаше голям фискален резерв, сега той е изчерпан, на санитарния минимум е и не можем да пипаме там.

Като казвам доходите, смятам, че най-напред трябва да се увеличат заплатите на работещите в реалната икономика. Манталитетът на бизнеса да пести от работни заплати и осигуровки и това да бъде единственият начин за оцеляване в кризата е грешна политика. Има много начини с технологична, маркетингова, управленска и организационна политика да се подобри ефективността и да се увеличат приходите, да се съкратят разходите и оттам да се вдигнат заплатите. От това, че съкратиха хората с ниски заплати, средната заплата се повиши, но това не е реално повишение на доходите.

Всички доходи трябва да бъдат увеличени първо в реалната икономика и оттам да дойдат повече приходи в бюджетната сфера.

Някои работодатели не мислят в перспектива. Те смятат, че могат до безкрай да намаляват или да ограничават ръста на доходите. Но трябва да спрем да правим бакалски сметки като някои икономисти, че като се увеличат осигурителните прагове с 4% ще се увеличат разходите със същите проценти и работодателят ще съкрати работници.

С колко да увеличим пенсиите, социалните помощи или заплатите в бюджетната сфера зависи от това какви ще бъдат доходите в реалната икономика.

Тук трябва да имаме и рязане на живо месо. Имаме между 100 000 и 200 000 души, заети в абсолютно безперспективни и затънали предприятия. Не получават навреме заплати, живуркат в един режим на заетост по четири часа и трябва да се ускори процесът на ликвидация на губещите предприятия.

Ще ви върна обратно към пенсиите. Според вас, колко ще струва увеличението на пенсиите с между 7% и 10% и при положение, че не се знае откъде ще дойдат тези пари в бюджета, какви рискове крие то?

Ако увеличението е с 8%, са необходими малко над 600 млн. лева за всички пенсии при условие, че всички пенсии бъдат вдигнати с еднакъв процент. От грубата сметка, която направих колко дава  за допълнително преразпределение един двупроцентен ръст на БВП, излиза, че всичко трябва да дадем за пенсии.

А това ли е по-справедливият вариант – всички пенсии да се вдигнат с еднакъв процент, тъй като управляващите обсъждат и вариант по-ниските пенсии да се вдигнат с по-висок процент?

Категорично това е правилният, а и справедливият начин, защото говорим за пенсии, а не за социални помощи. Ако говорим за социални помощи трябва да дадем на всички по една и съща абсолютна сума. Когато говорим за пенсии, те трябва да се увеличават с един и същи процент и това да се прави всяка година. Добре е да го правим по швейцарското правило, защото пенсиите са натрупвания, макар и виртуални, които хората имат назад под формата на осигурителен стаж и доход, върху който те са плащали осигурителни вноски. Аз казвам, че осигурителните вноски са чекове с отложено плащане или записи на заповед, срещу които хората са си давали парите на държавата и сега тя трябва да им изплаща пенсиите.

Едно поредно диференцирано увеличение на пенсиите – малките пенсии с по-висок процент, големите - с нищо, демотивира хората да се осигуряват.

Въобще, в социалното осигуряване трябва да се установят онези автоматични механизми, заложени с реформата от 2000 година – да е ясно с колко ще се увеличава възрастта за пенсиониране – с толкова с колкото нараства очакваната продължителност на живота за мъжете и за жените. Трябва да е ясно с колко ще се увеличават всяка година пенсиите и просто политиците нямат място да играят на този терен нито преди избори, нито след избори, нито по средата на мандата.

*Йордан Христосков е зам.-ректор на Висшето училище по застраховане и финанси и бивш управител на НОИ.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

49 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. Анонимен
  #49

  Нали има тая година ръст в туризма!? Сега пък няма. Или както ви изнася

 2. Анонимен
  #48

  И аз не съм капацитет по темата и именно поради това предлагам, понеже сме изключително завистлив народ, това във скоби, да видим как се осигуряват с такива големи пенсии гърците и то при криза и почти фалит. Техният фонд ли е непокътнат, държавата ли плаща. И още един въпрос, не съм от ГЕРБ, но сега всички реват от тях.Добре - но защо при ЗЛАТНИЯТ век при Станишев, не при Симеон Първи, Как звучи само - СтаниШЕВ, та то името му показва да е шев и на ПЕС - браво, та защо пенсиите не бяха поне малко по-високи, отколкото ги остави?И при него пенсионерите мизерствуваха.

 3. Анонимен
  #47

  Тези с пенсии от по 700 лв., абстрахирам се от мнението си, че повечето са бивши хора, министри, зам.министри и пр., но най-вече това са военнослужащи - генерали, полковници и др, а и не само те - всички пенсионирали са военни сигурно вземат не по малко от 450 лв. - не съм капацитет, но така си мисля. Та тези големи пенсии, настрана 20-те заплати, които вземат при пенсиониране, военните, полицаите те не плащат вноските си, а ние от нашите данъци.Някои ще каже има и миньори, летци - но те сами са си внасяли вноските. Не желая моите данъци да отиват за спящи и тъпи милиционери.

 4. Анонимен
  #46

  44 Няма страшно приятелю, парици и за пенсиите и за милиционерите ще се намерят :). Ето вдигнаха ти тока и горивата с някакви символични 15-20 процента и това повлече всичко. В краен случай ще ги вдигнат още толкова и ето ти пари в хазната за всички. Друг е въпросът кой го грее това, като реалната покупателна способност, вкл. и на тези които ще им дават, си пада. Ама на кой му пука? Нали идват избори и за хранилката вече са се подредили Сульо и Пульо

 5. Анонимен
  #45

  Христосков, Христосков, то убаво да де говори, ама на практика как стаа? В моята фирма резервите отдавна са изчерпани, разходите са оптимизирани, но пазара е свит. За вдигане на заплати вече не ми минава и през акъла. Следващата стъпка е намаляване на персонала и подмяна на част от него с по-нискоквалифициран, респ. и с по-ниски заплати. Другият вариант е да ме вкарате в тегленето на кредити, че да мога да плащам заплати, ама тая няма да стане. В краен случай предпочитам да пускам кепенците отколкото да тегля кредити, които за бъдеще ще ми тежат като воденичен камък. Пък не съм и толкова тъп да го направя.

 6. Анонимен
  #44

  Brightman

  Пари за повишаване на доходите няма, а времето налага тяхното намиране и “даване”. Казано иначе, увеличението на пенсиите е дебат за едни пари, които ги няма. А идват избори. Дилемата на некадърниците във властта е дали да чакат април, може и да се случи чудото, или да дават още през януари, та да експлоатират алъш вериша по-дълго. Идват избори. От българския избирател зависи дали сервираният му безчувствен цинизъм, свинска алчност и мутренска наглост ще продължи да марширува върху заливаното

 7. Анонимен
  #43

  Този човечец не го ли е срам, че българските пенсионери са като просяци. Един жалък човечец...

 8. Анонимен
  #42

  Да се въведат индивидуални партиди при пенсиите:колкото си внесъл, толкова ще получаваш след пенсионирането. Това да е за 90% от вноските, а 10 % да са за солидарност. И последно - парите от индивидуалните партиди да се наследяват. Сега работиш 45г. и може лев да не ползваш като пенсионер - също и твоите наследници. Стига социализъм в уродлив вид. Сега основен принцип в КСО е принципът за солидарност и равнопоставеност, но къде е равнопоставеността при определянето на размера на пенсиите, след като им таван ??

 9. Анонимен
  #41

  ej tupanar, tebeli shte ucha i shimon djankov??! pari ima mnogo!!!PROGRESIVNO - PODOHODEN DANUK-KASAE TOCHNO HIENITE-MAFIOTI, I KONFISKACIA NA IMUSHTESTVATA IM BEZ DAVNOSTEN SROK OT 1990 1 JANUARI !!! NO KOI SHTE VI PUSKA MILIONITE OT KRADENOTO ZA IZBORITE?!

 10. Анонимен
  #40

  да съкратят тогава хората с високи заплати . Да почнат от народното събрание!

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.