Според предварителните данни на НСИ за външната търговия на България

Увеличеният износ към трети страни спасява от спад общия износ през 2012 г.

Увеличеният износ към трети страни спасява от спад общия износ през 2012 г.

Износът на България за трети страни се увеличава през 2012 г. с 12.8% спрямо 2011 г. и в стойностно изражение е 16.9 млрд. лева. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в понеделник.

Силният ръст на износа към трети страни компенсира спада на износа към страните от ЕС (от 3.1% от началото на годината към ноември спрямо същия период на 2011 г.) и в крайна сметка формира общ ръст на целия износ от 2.6%.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Русия, Сърбия, Македония и САЩ, които формират 50% от износа за трети страни.

През декември 2012 г. износът за трети страни се увеличава с 6.8% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 1.3 млрд. лева.

Вносът на България от трети страни за 2012 г. се увеличава с 10.8% спрямо 2011 г. и е на стойност 20.6 млрд. лева (по цени CIF). Традиционно най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Украйна, като от Русия и Украйна основният внос е на енергоресурси.

През декември 2012 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 6.8% спрямо същия месец на предходната година и е за 1.6 млрд. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за 2012 г. е отрицателно от 3.7 млрд. лв. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно от 2.7 млрд. лв.

През декември 2012 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно от 285 млн. лева.

Най-голям ръст в износа за трети страни за миналата година спрямо година по-рано е регистриран в сектора "Минерални горива, масла и подобни продукти” - 24.2%.

При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (57.6%).

Най-голям спад се наблюдава в сектор "Храни и живи животни” (23.5%).

Споделяне

Още от Бизнес