Увеличили се приходите от концесии през 2006 г.

С близо 7 млн. лв. са нараснали приходите от концесионна дейност през 2006 г. в сравнение с предходната, съобщи правителствената информационна служба в четвъртък. Така през миналата година в хазната са постъпили 20 478 269 лв., пише в доклад на министъра на икономиката и енергетиката, обобщаващ годишните доклади на комисиите за контрол по предоставени концесии за добив на подземни богатства.

Справката сочи, че най-много са приходите от добива на метални полезни изкопаеми - 12 966 647 лв., следвани от добива на неметалните - 2 928 660 лв. От концесиите за добив на нефт и газ са постъпили 2 869 641 лв., а от твърди горива - 1 713 319 лв.

Отчетените инвестиции от страна на концесионерите са над 77,9 млн. лв.

Общо 75 концесии за добив на метални полезни изкопаеми, производствени технологични отпадъци от миннодобивната и миннопреработващата дейност, неметални полезни изкопаеми и скално-облицовъчни материали са действащи към 31 декември 2006 г. Договорите за добив на нефт и газ са 13, 19 са концесиите за добив на твърди горива, като три от тях не са влезли в сила,посочват от министерски съвет.

Споделяне

Още от Бизнес