В 61 военни поделения е въведен модел на фирмено хранене

В 61 военни поделения е въведен новият модел на фирмено хранене в Българската армия, съобщи началникът на Управление "Логистика" в Генералния щаб бригаден генерал Бойко Рабаджийски, цитиран от БТА.

Той посочи, че с професионализацията намалява обемът на обществената поръчка - броят на ползващите новата услуга, защото наборните войници са основната категория военнослужещи, на които се полага безплатно хранене по три пъти дневно.

За кадровите военни безплатна храна се полага на сравнително малко на брой длъжностни лица, които носят 24-часово дежурство. В тези поделения са създадени условия и от страна на фирмите-изпълнители е организирано обедно хранене на военни и цивилни, които плащат стойността на консумираната храна.

В началото при преминаването към новия модел на хранене съществуваха определени затруднения, но след първите два-три месеца връзките между поделенията, фирмите-изпълнители, възложителя и командните структури са трайно изградени, посочи Рабаджийски. В отделни поделения са констатирани случаи на предлагане на еднообразна храна, недостатъчно разнообразие на пресни плодове и зеленчуци, но и това се нормализира. На този етап от реализирането на договорите се констатират отделни проблеми, за които се информират страните по договорите и се търси решение.

Все още не във всички поделения са въведени по три различни дневни менюта, от които военните да избират предпочитаното меню за деня.

Със заповед на министъра на отбраната са определени четири основни приложения, по които се хранят различните категории военнослужещи, дневните стойности са от 6.12 лв. до 6.91 лв. на човек с включен ДДС.

Като цяло новият модел на хранене струва по-малко, посочи ген. Рабаджийски. Това е така защото всички режийни разходи - ползваната електрическа енергия, водата, средствата за поддържане на материалната база, съоръженията и др. са за сметка на фирмите-изпълнители, а от МО се плаща само по 1.83 лв. режиен разход на човек за ден.

Рабаджийски посочи, че злоупотребите с хранителни продукти преди са били отделни случаи, срещу които са предприемани своевременни действия.

Без да потвърди броя от 1200 души, свързани с прехраната в БА, които се очакваше да бъдат освободени, Рабаджийски посочи, че повечето от длъжностните лица с пряко отношение в процеса на приготвяне на храна за личния състав са изпълнявали и други функции, свързани с организиране на логистичното осигуряване на поделенията, в които служат. Повечето от тях са били преназначени на вакантни длъжности, съответстващи на квалификацията им, а част от съкратения кухненски персонал е билназначен на работа при фирмите-изпълнители. 

Ген. Рабаджийски отбеляза и че основната част от посочения личен състав, който вече не е ангажиран с приготвяне на храна и свързаните с това други дейности, са наборните войници, изпълнявали тези “несвойствени за тях задачи". Сега това са задължения на изпълнителите на обществената поръчка.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?