В Брюксел объркани от българския план за НАТУРА 2000

Ако България не прати до септември в Брюксел пълния списък със зоните, които ще влязат в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, срещу нея ще бъде възбудено дело в Съда на Европейските общности в Люксембург. Това стана ясно в петък по време на среща на български журналисти с Ладислав Мико, шеф на Дирекция "Опазване на околната среда" в Европейската комисия.

Според него София е обещала списъкът с всички зони да бъде представен през юли, предаде БТА. Ако ги получим даже по-късно, до септември, например, няма да са формализираме и да задействаме процедура срещу България в Люксембург, каза Ладислав Мико.

НАТУРА-списъкът бе одобрен от Министерски съвет през февруари под условие, като 32 територии бяха отложени за допълнително прецизиране. Сред тях са и утвърдени от законодателството защитени зони като парк "Странджа", части от парка "Пирин" и от поречието на Камчия. Правителството твърди, че 99 на сто от отложените зони ще влязат в екомрежата. Това заяви в четвъртък и министърът на околната среда Джевдет Чакъров, според когото в предупредителното писмо от Брюксел нямало непреодолими пречки и се работело по отправените забележки.

От думите на Мико обаче става ясно, че в ЕК са сериозно объркани от непълните предложения на България за включване на зони в екомрежата. Най-сериозният проблем е с фактическото наличие на "три карти" за площите, подлежащи на включване в НАТУРА 2000.

"Оригиналната" предвижда 35 на сто от територията на страната да бъде включена в програмата. В следващата, разработена с участието на учени  и специалисти в областта на флората и фауната, както и в опазването на биологичното разнообразие, се посочва 20 на сто от територията. Третата карта е била представена от българското правителство. В ЕК са объркани от това, че планински и разположени край морския бряг райони, включени в "оригиналната" карта, не фигурират в другите две, отбеляза Мико

В писмото се обръща внимание също, че ЕК е готова да отпуска средства за изплащане на компенсации на собствениците, чиито имоти биха влезли в НАТУРА 2000 и към които се проявяват бизнес интереси. Тези средства могат да дойдат от фонда за развитие на селските райони, както и от други фондове.

Запитан дали в райони, за които се планира за станат част от НАТУРА 2000, но няма все още официално обявено решение, може да се извършва строителна и всякаква друга бизнес дейност, Ладислав Мико отбеляза, че това не трябва да се допуска.

Съответните национални органи в страните от ЕС трябва да правят необходимото за предотвратяване на такива дейности, това не е работа на ЕК, изтъкна той.    

Орязването на зоните в НАТУРА стана след неимоверен натиск от страна на собственици на имоти, на общински съвети и политици, които смятат, че попадането на земите им защитената зона ще ги лиши от бъдещи печалби от инвестиции и бизнес дейности.

Споделяне

Още по темата

Още от България