В България държавата изземва от икономиката през данъци само 29%, в ЕС – 40%

В България държавата изземва от икономиката през данъци само 29%, в ЕС – 40%

България е сред трите държави в ЕС, които изземват най-малко от гражданите си и бизнеса през данъци и социални осигуровки. Това сочат данни на Евростат, обявени в четвъртък.

Делът на събраните данъци и осигуровки у нас спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) е 29%, докато средно за ЕС е 40% през 2016 г., показва статистиката.

По-малко изземват от икономиките си единствено Ирландия (23.8%) и Румъния (26%). Специално в Румъния се регистрира рязък спад на показателя – от 28% през 2015 г. на 26% през 2016 г. В същото време страната регистрира висок растеж, но и задълбочаващи се проблеми с бюджетния си дефицит, поради което ЕК ѝ постави срок до 15 април 2018 г. да докладва за мерки за справяне с проблема.

Франция е страната, която изземва най-много от гражданите си и бизнеса през данъци и осигуровки – 47.6% през 2016 г., следвана от Дания (47.3%) и Белгия (46.8%). В скандинавските държави нивото на показателя като цяло е високо – към 44%-45%.

Наред с България и Румъния другите държави с ниски нива на данъците и осигуровките спрямо БВП са Литва, Латвия и Словакия, но при тях процентът е между 30% и 32%.

Въпреки че и без това събира малко данъци на фона на средното в ЕС, българската държава през 2016 г. е продължила да се свива и е сред 9-те държави в съюза, които са намалили съотношението си на събраните постъпления спрямо БВП. При повечето от страните в съюза тенденцията е в обратната посока – към увеличаване на дела на данъчно-осигурителните постъпления.

През 2016 г. делът на данъците върху производството и вноса е бил най-висок в Швеция, Хърватия и Унгария, а най-нисък – Ирландия, Словакия и Германия. По отношение на данъците върху доходите и богатството най-голям е делът в Дания (30%), Швеция (18.8%), Финландия (16.5%) и Белгия (16.3%), а най-нисък – в България (5.4%) и Литва (5.7%).

Освен данъците в България на много ниско ниво спрямо ЕС са и социалните осигуровки. Делът им спрямо БВП на страната е едва 7.8% през 2016 г. при средно 13.3% в ЕС. По-малък дял на социалните осигуровки имат пет държави - Дания (1%), Ирландия (4.4%), Малта (6.4%), Швеция (3.3%), Великобритания (7.7%).

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?