В Бургас се строят най-много нови сгради

В Бургас се строят най-много нови сгради

Бургас е областта, в която е започнало строителството на най-много нови сгради през последното тримесечие на 2014 г, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). В областта е стартирало изграждането на 112 здания с обща разгърната застроена площ (РЗП) 153 496 кв. м. В област Бургас са голяма част от морските курорти, в които традиционно строителството е най-голямо.

Издадени са и строителни разрешителни за още 273 сгради. Най-многобройни са документите за жилища, но с най-голяма разгърната застроена площ са разрешителните за бъдещи хотели, производствени, земеделски, търговски и други постройки - общо 73 563 кв. м.

Като цяло в страната през последното тримесечие на 2014 г. е започнало строителството на 544 жилищни сгради с 2790 жилища в тях и 314 927 кв. м обща застроена площ, на 18 административни сгради с 10 009 кв. м РЗП и на 523 други сгради с 266 398 кв. м площ. Спрямо предходното тримесечие е започнало изграждането на по-малко на брой жилищни сгради, но апартаментите в тях са с 62.7% повече, а площта им с 43.2% по-голяма. По-малко като брой и като площ са офисите и определените като "други" здания - хотели, производствени, селскостопански, търговски постройки. Подобна е тенденцията и в сравнение с последните три месеца на 2013 г.

В топ 5 на областите, в които е започнало изграждането на най-много здания през октомври-декември 2014 г., са още Пловдив, Варна, Стара Загора и София. Пловдив води по брой на производствени, селскостопански и други сгради - 57 с разгърната застроена площ над 50 000 кв. м.

Област Пловдив е и на първо място по издадени строителни разрешителни - 273 за общо 223 639 кв. м площ. И тук основната причина са зданията, определени като "други". На второ място по издадени разрешителни за строеж се нарежда област Бургас (237 с площ 204 156 кв. м). Зданията, за които те са получени, отстъпват по обща застроена площ на тези в област Варна (187 разрешителни за 215 040 кв. м). В София е разрешено изграждането на 174 сгради с площ 152 484 кв. м.

Общо издадените документи за нови строежи в страната са за 1070 жилищни сгради с 5554 жилища и с 678 603 кв. м разгъната площ, на 44 административни с 57 120 кв. м площ и на 1142 други сгради с 572 995 кв. м площ. Спрямо предходното тримесечие се отбелязва увеличение, както на броя на разрешителните за жилищни сгради, така и на жилищата в тях и на общата и им площ. Същата е тенденцията и при производствените, селскостопанските, търговските здания, хотели и др. Намаляват както документите, така и площта на новите офиси.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?