В часа на класа ще се учи що е то електронно управление

В часа на класа ще се учи що е то електронно управление

В темите, които се разискват по време на часовете на класа в училище, се включва и тази за електронното управление. Целта е учениците да са запознати с принципите на работа на е-управлението и да могат да го използват.

Въвеждането на допълнителната тема е разписано в проект за промяна на наредбата, която касае гражданското, здравното и екологичното образование, което децата би трябвало да получават в часа на класа. Според наредбата, която в момента е в процес на обществено обсъждане, за запознаване с е-управлението и за медийна грамотност са предвидени минимум 10 часа по време на цялото средно образование.

Медийната грамотност и в момента е сред темите, които би трябвало да се разискват в часа на класа. Сред новите проблеми, с които трябва да се запознават децата, са явления като корупция, дискриминация и неравноправие.

Министерството на образованието предлага промени и в друга своя наредба, с която смекчава правилата за прием на деца в І клас. Както просветният министър Красимир Вълчев вече анонсира, целта е братя и сестри по-лесно да влизат в едно и също училище. За предстоящата учебна година първокласниците се приемаха според адреса си, а целта беше да влязат в най-близкото училище.

Това обаче доведе до много случаи, в които родители трябваше да запишат по-малките си деца в училище, различно от това, в което е по-голямото им дете. Това се получаваше, когато по-малкото дете е разпределено в друго училище заради адреса си.

Сега министерството предлага първокласниците да се приемат с предимство в училища, в които учат братята или сестрите им, стига те да не са по-големи от 12 години.

Въвежда се и възможност за намаляване на приема в І клас от страна на съответното регионално управление по образованието. Според предложените текстове директорите на училища, в които има повече места, отколкото деца с адрес в района, трябва да информира съответния директор на регионално управление за възможността за целодневна организация на обучението. Това става след консултация с финансиращия училището орган - в повечето случаи това е общината.

Информацията, която директорът дава, трябва да съдържа данни за материалната база и за това дали училището може да обучава децата по цял ден, а задължителните часове да са само сутрин. На базата на тази информация директорът на регионалното управление трябва да даде становище за предвидената бройка за прием на първокласници. Възможно е и да я намали, за да се осигури възможност за обучение на една смяна или за целодневна заетост.

Освен училищата трябва да си поставят и срок кога могат да въведат обучението само на една смяна. По план това трябваше да стане от учебната 2020 - 2021 г., но образователният министър обеща отсрочка, тъй като са нужни големи инвестиции в разширение на съществуващи и построяването на нови сгради.

Споделяне

Още от България