В честитка за 1 май социалният министър похвали успехите на правителството

Бисер Петков

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков поздрави всички трудещи се по повод Международния ден на труда и работническата солидарност - 1 май.

Поздравлението, публикувано на страницата на министерството, има характер на изреждане на успехите на правителството, което според министъра въпреки трудностите „върви уверено към изпълнението на цели като увеличаването на доходите чрез заетост и по-голяма производителност на труда.

Данните на Евростат за 2017 г. показват, че България е на първо място по ръст на заетостта в Европейския съюз. Делът на работещите във възрастовата група 20 - 64 години се е повишил с 3,6 процентни пункта до 71,3 на сто, което е близо до средното ниво за ЕС. В последните години стойността на показателя расте устойчиво и все повече се доближава до заложената за България цел в стратегията "Европа 2020" - 76 на сто заетост. Производителността на труда също бележи ръст. През последното тримесечие  стойността на показателя се е повишил с 3,8 процента, отчита министърът на труда и социалната политика.

В поздравлението за празника той отбелязва, че честването на 1 май неизбежно води и до въпросите за доходите на трудещите се. "За съжаление по този показател България все още заема последно място в Европейския съюз, но не можем да не отчетем, че в последните години у нас има сектори, в които възнагражденията все повече се доближават и дори надхвърлят средноевропейското равнище", допълва министърът.

Той припомня, че от 1 януари 2018 г. минималната заплата беше увеличена от 460 на 510 лв., което е ръст от близо 11 на сто. "Увеличението ѝ отразява заявения приоритет на правителството за устойчиво повишаване на стандарта на живот в България. Едновременно с това продължаваме и диалога със социалните партньори за постигане на споразумение за определяне на минималната заплата чрез прозрачен механизъм", се отбелязва още в поздравлението.

Министър Бисер Петков допълва, че усилията на правителството за създаване на предвидима и сигурна бизнес среда намират отражение в общото увеличение на заплатите в България. По последни данни на Евростат заплатите са се увеличили с 12 на сто на годишна база.  Средното възнаграждение в страната надхвърля 1000 лв., а в сектори с висока добавена стойност като информационните и комуникационните технологии средната заплата е над 3000 лв., припомня министърът на труда и социалната политика.

Споделяне

Още от България