Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

В държавната енергетика дълговете на едни са печалба за друг

ТЕЦ "Марица Изток 2" остава финансова яма, газовите дружества със силен ръст

5 коментара
В държавната енергетика дълговете на едни са печалба за друг

Финансовите неблагополучия на "Националната електрическа компания" (НЕК) и ТЕЦ "Марица Изток 2" (МИ2) се оказват с положителен знак – поне на хартия, за техния собственик "Българския енергиен холдинг" (БЕХ). Благодарение на лихвите по предоставените огромни кредити от холдинга на дъщерните му дружества, той е успял да си осигури една трета ръст на печалбата през първото тримесечие на 2020 г. Доколкото обаче самият БЕХ е взел тези пари назаем, очевидно държавната енергетика няма да може да издържи дълго на счетоводни еквилибристки.

Държавната "Марица Изток 2" остава с огромна задлъжнялост и загуба от близо 64 млн. лв. за периода, независимо че неин дълг към компанията майка за близо 600 млн. лв. бе преоформен в увеличение на капитала. Това е ръст на задълженията с над 30 млн. лв. спрямо година по-рано, а общо натрупаната загуба на въглищната централа става над 821 млн. лв.

НЕК излиза от червената зона и отчита печалба от 13.7 млн. лв, но одиторите ѝ отбелязват, че "въпреки положителния резултат, няма съществено подобрение във финансовото състояние" и компанията продължава да има влошен паричен поток, отрицателен нетен оборотен капитал и без помощта на БЕХ дружеството не би могло да работи.

Печалбата на АЕЦ "Козлодуй" е намаляла с 1 млн. лв. заради това, че е трябвало да продава повече ток за бита, където цените са по-ниски от тези на борсата.

Мини "Марица Изток" са влошили доста финансовия си резултат до 7.5 млн. лв. за тримесечието, което и с близо 9.7 млн. лв. по-малко спрамо същия период на 2019 г..

Единствено газовият и електроенергийният оператори, както и доставчикът "Булгаргаз" отчитат силен ръст на печалбите си.

Това сочат публикуваните тримесечни отчети на държавните енергийни дружества, които са част от групата на БЕХ.

Да живеят просрочията и лихвите!

Енергийният холдинг завършва периода с печалба преди данъци в размер на 10.284 млн. лв., докато година по-рано тя е била 1.258 млн. лв., а по-късно компанията отчете и първата в историята си загуба, но на годишна база тя бе преодоляна.

В отчета си БЕХ отбелязва, че основната причина за този ръст са начислените лихви за забава по договорите за заем с НЕК, както и отчетените лихви по сключен през октомври 2019 г. договор с ТЕЦ МИ2 за новиране и разсрочване на дългове за близо 485 млн. лв., които трябва да бъдат върнати до края на 2023 г.

На НЕК са били начислени и влизат в печалбата на БЕХ 10.56 млн. лв. лихви за забава в обслужването на плащанията по дадените от компанията майка два кредита. Общо дълговете на НЕК към холдинга са за близо 2.5 млрд. лв. към края на 2019 г. Така ликвидният недостиг в НЕК, който пречи на обслужването на заемите, носи приходи на БЕХ.

От отчета на държавната ТЕЦ пък става ясно, че вписаните лихви по реновирания кредит към БЕХ надхвърлят 24 млн. лв.

Едни пари се опрощават, други се наливат

Освен 600 млн. лв., трансформирани в увеличение на капитала на ТЕЦ "Марица Изток 2", БЕХ налива в централата други 231.315 млн. лв., за да купи малко над 6.9 млн. т парникови квоти, за да може тя да работи. До края на април компанията е трябвало да купи още квоти, които да впише в регистъра за 2019  г., за да спаси държавната ТЕЦ от огромни санкции за замърсяване.

В същото време БЕХ отчита спад на приходите си от дъщерните си дружества, които си плащат за това, че холдингът управлява техните бизнес планове, инвестиции и проекти. Холдингът уточнява, че първото тримесечие традиционно е по-слабо, тъй като дружествата в групата не са платили и дивидентите от печалбите си за предходната година.

Реално ТЕЦ "Марица Изток 2" продължава да е най-проблемното дружество в държавната енергетика. След като миналата година тя успя малко да свие негативния си резултат, за тримесечието отчита нова загуба от 63.951 млн. лв., докато за същия период на миналата година тя е била 33.671 млн. лв. Така досега централата излиза на минус 821.388 млн. лв., докато година по-рано отрицателният ѝ резултат е бил 619.413 млн. лв.

Централата, която през 2019 г. работи по-малко, за да не плаща за въглеродни емисии и да свие загубите си, в първото тримесечие на тази година също отчита спад в дейността си, макар да ѝ бе гарантирана квота на регулирания пазар, а разликата до високите ѝ цени бе доплащана от Фонда "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС).

Въпреки гарантирания пазар, приходите на централата падат - от 187.6 млн. лв. преди година на 120.9 млн. лв. за сегашното тримесечие. Дори тройният ръст на приходите от регулирания пазар не могат да компенсират загубите от 120 млн. лв. от свободния пазар.

Значителна несигурност за АЕЦ "Белене"

НЕК е на печалба от 13.716 млн. лв. от януари до края на март 2020 г., докато година по-рано е била на загуба от 72.766 млн. лв. Резултатът се дължи нарасналите приходи от продажба на ток с 22 процента, което обаче е следствие на по-високите цени, на които е продавана енергия на крайните снабдители ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про". Също така компанията е дотирана с близо 195 млн. лв. от фонда за сигурност на електроенергийната система, а също така е провизирала в сегашните си резултати фактури за над 20 млн. лв. към ФСЕС, които обаче още не са били предявени и изплатени.

В същото време НЕК отчита спад с 32.7 на сто на произведената енергия от ВЕЦ и срив с 48.5% на участието си на свободния пазар, заради извеждането директно на борсата на електроцентралите с мощност над 1 МВ, което стана в средата на 2019 г. и в миналогодишния период все още има влияние.

Въпреки постигната печалба, НЕК остана в крайно незавидно финансово състояние с пасиви за над 4 млрд. лв., значителна част от които се дължат на заемите на злополучния проект за строеж на АЕЦ "Белене".

АЕЦ "Козлодуй" с поразклатена печалба

Традиционно с най-голяма печалба в групата на БЕХ е АЕЦ "Козлодуй", която за периода е на плюс 126 млн. лв. В сравнение с година по-рано обаче това е спад от 1 млн. лв. и това се дължи на различни фактори. Единият е неравномерните квоти за регулирания пазар, определяни от енергийния регулатор. Освен това въведеното от 13 март извънредно положение заради коронавируса е довело до искания от търговци с електроенергия за предоговаряне на параметри (количества/цени) по сключени борсови сделки. Включително е имало отказ за приемане на договорени количества по дългосрочни договори в значителен размер.

Въпреки това ядрената централа е произвела с 3.3 процента повече електроенергия, заради увеличената на 104 процента мощност на двата реактора. От отчета става ясно, че тя е поела и задължението на ТЕЦ "Марица Изток 2" да осигурява електроенергия на свободния пазар, наложено от Европейската комисия. Така, за да не трупа загуби въглищната централа от това, че е длъжна да продава на борсата, а цените там са под себестойността на производството на МИ2, АЕЦ "Козлодуй" е поела ангажимента ѝ.

"Мини Марица Изток" влошават доста по-съществено финансовите си резултати. Въгледобивното дружество отчита счетоводна печалба за тримесечието от 7.572 млн. лв., което е с 9.679 млн. лв. по-малко от тази година по-рано. Мините са свили приходите си от продажба на въглища с над 20 процента, като това до голяма степен се дължи на съкратената дейност на ТЕЦ "Марица  Изток 2".

Силен ръст на газовия фронт и преноса на ток

Отличниците в групата на БЕХ със силен ръст на печалбата са "Булгартрансгаз" (БТГ), "Електроенергийният системен оператор" (ЕСО) и "Булгаргаз".

Газовият доставчик "Булгаргаз" отчита огромно увеличение на нетната печалба, която за първото тримесечие е 49.929 млн. лв., докато година по-рано е била в размер на 17.131 млн. лв.  с

"Булгартрансгаз" постига печалба от 56.396 млн. лв. за първите три месеца на 2020 г., а за същия период на миналата година тя е била 37.459 млн. лв. От отчета на дружеството става ясно, че това се дължи до голяма степен на увеличените приходи от преноса на природен газ към трети държави.  Сега са влезли 74. 438 млн. лв., докато в края на март миналата година те са били 56. 691 млн. лв. От началото на тази година транзитът на руски газ през българска територия вече не стана през Румъния по Трансбалканския газопровод, а през Турция – по "Турски поток". Още тогава шефът на дружеството Владимир Малинов обяви, че така приходите от транзит ще се увеличат.  Той обясни, че през новата входна точка "Странжа 2" на границата ни с Турция се извършват доставките на руски газ за Гърция и Северна Македония, но и за самата Турция.

"Природният газ идва от Турция, минава през нас и се връща обратно в Турция - през "Турски поток" влиза в компресорна станция "Странджа", на българска територия. Ние го реверсираме и по съществуващия маршрут, по който до момента доставяхме газ за Турция, го връщаме обратно в Турция. От което продължаваме да получаваме приходи", обясни тогава странния подход Малинов.

Нараснали са, но не много, и приходите на БТГ от вътрешния пазар, както и от събираните такси за съхранение на природен газ в хранилището "Чирен" от "Булгаргаз" и частни търговци.

ЕСО също има съществен ръст на печалбата за първите три месеца на годината. Тя е била 27.825 млн. лв. при 9.791 млн. лв. преди година. Ръстът се дължи основно на по-високата с 16.33 на сто преносна такса , както и заради ръста с 13 млн. лв. на приходите от предоставяне на капацитет за пренос през трансграничните си електропроводи.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

5 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. Коментарът е изтрит в 09:23 на 31 май 2020 от автора.
  #5
 2. Коментарът е изтрит в 09:26 на 31 май 2020 от автора.
  #4
 3. Коментарът е изтрит в 09:26 на 31 май 2020 от автора.
  #3
 4. Коментарът е изтрит в 09:25 на 31 май 2020 от автора.
  #2
 5. Коментарът е изтрит в 11:29 на 30 май 2020 от автора.
  #1

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.