В двуседмичен срок ще можем да се откажем от сключен договор за заем

В двуседмичен срок ще можем да се откажем от сключен договор за заем

В двуседмичен срок от сключването но договор за потребителски кредит гражданите ще могат да се откажат от договора, без да дължат обезщетение или неустойка и да посочват причини за решението си. Това предвижда проектът на закон за потребителския кредит, приет от Министерския съвет в сряда.

Разтрогването на договора трябва да е съпроводено с връщане на кредита в едномесечен срок заедно с лихвата за изтеклия период.

Регламентирането на правата на потребителите на кредити, заложено в проектозакона, се отнася за банкови заеми между 400 и 147 000 лв. и отговаря на европейските изисквания.

Предоставя се и правото на потребителя по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията по договора, като кредиторът не може да откаже предсрочното погасяване.

Министърът на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков разясни, че документът предвижда предсрочното погасяване на кредитите с плаващ лихвен процент да не бъде облагано с наказателни лихви. За кредитите с фиксиран лихвен процент обаче кредитната институция има право да предяви иск за обезщетение, който може да бъде максимум 1% от останалата сума, когато срокът на погасяване е над една година, и 0.5%, ако срокът е под една година.

Проектозаконът разширява и задължителните реквизити, които договорите на банката с потребителя трябва да съдържат, като, например, условията за прилагане и промяна на лихвения процент в случаите, когато не е фиксиран.

Контрактите ще трябва да съдържат и предупреждение за последиците за потребителя при просрочие на вноските, клауза за правото на отказ от кредита, срокът и условията за упражняването му. В документа трябва изрично да са посочени и извънсъдебните начини за решаване на спорове.

Въвежда се и задължението на банката да извършва оценка на платежоспособността на потребителя. За целта банката кредитор трябва да извърши справка в Централния кредитен регистър или друга база данни, използвана у нас за оценка на кредитоспособността на потребителите.

При трансгранично кредитиране финансовите институции от други държави-членки ще имат достъп и ще могат да ползват базата данни, използвана у нас, за оценка на платежоспособността на кандидатите.

Документът предвижда за първи път и стандартизирана форма за предоставяне на преддоговорна информация – т. нар. Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителския кредит. Всички банки кредитори задължително трябва да предоставят този формуляр преди сключване на договора за кредит. Чрез него потребителите ще могат да сравняват по-лесно предлаганите им условия от кредиторите, включително и в отделните страни членки на ЕС. Заедно с преддоговорната информация, кредиторите ще трябва да дават и екземпляр от проекта на договор за кредит на клиента.

След бе представен проектозаконът, финансовият министър Симеон Дянков коментира горещата тема за лихвите по кредитите с думите, че в последната седмица четири банки са започнали да свалят лихвите, особено на кредитите за покупка на жилища. По думите му това ставало с известно закъснение от 3-4 месеца след падането на риска за страната.

Очаквам през следващите 2-3 месеца този процес да се засили, защото обикновено по-малките банки искат пари на тримесечие и на полугодие, посочи той.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?