Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

В екоминистерството няма искане за втори кабинков лифт на Банско

Преговаряме Брюксел водната реформа да върви с ВиК-строежите, казва министърът на околната среда и водите Ивелина Василева

0 коментара
Ивелина Василева Сн.БГНЕС

Концесионерът на ски зоната над Банско "Юлен" не е внесъл инвестиционно намерение за изграждане на втора кабинкова ски линия, каза в интервю за Mediapool министърът на екологията Ивелина Василева. Работната група ще излезе с предложение до правителството за изчистване на неточностите в концесионния договор. В проекта на предложението няма да има решение за изграждане на втора кабина, защото това е предмет на друга процедура. Правителството не е коментирало дали да пуска на концесия ски зоната в Добринище.

Новата оперативна програма "Околна среда" тръгва с процедурата за изграждане на компостиращи инсталации през първото тримесечие на годината. Преговаряме с Брюксел да разреши усвояването на парите в сектор "Води" да върви успоредно с реформата във ВиК отрасъла, в противен случай сме заплашени от три нулеви години, предупреждава министър Василева.

Горещата тема е Банско. Правителството отмени взетото в последната секунда решение на кабинета "Орешарски" за разширяване на концесията на ски зоната в Банско. Почти всички останахме с впечатление, че сте се отказали от втора кабинкова линия, но два дни по-късно председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов обеща нейния "бърз" старт на кмета на града Георги Икономов. Каква е целта на взетото решение на кабинета "Борисов", ще има ли втора кабинка на Банско?

Правителството отмени решение на кабинета на Пламен Орешарски, което е взето при неспазване на процедурните правила и е неприемливо по отношение на съдържанието. Казусът е много стар и от години има дебати по неяснотите в подписания концесионен договор през 2001 г. Голяма част от тях са свързани не само с предмета и обхвата на договора, но и с неточности от гледна точка на т.нар. териториално-устройствен план, съдържанието на договора спрямо приложената графична част към него.

Предстои изясняването и на собствеността на обекти, които в момента са собственост на трети лица, но се намират в зоната на концесията. Затова формирахме работна група от експерти на Министерския съвет, на министерствата на околната среда, на икономиката, на туризма, на спорта и на образованието и на регионалното развитие. Те трябва да направят един реалистичен, експертен и юридически анализ и да предложат решение, при което да е защитен в най-голяма степен интересът на държавата, за да се сложи край на споровете между държавата, концесионера, природозащитници.

Що се отнася до инвестиционни проекти за изграждане на нови ски съоръжения, това е процедура, свързана с изискванията на екологичното законодателство. Да има или да няма втори кабинков лифт е много стара тема. От едната страна са природозащитни организации, които се притесняват от изграждането на подобни съоръжения. От другата страна са местната и спортната общност, бизнесът, които искат да се модернизират и допълнят ски съоръженията. Така или иначе обаче, това е предмет на други процедури и няма отношение към решението, взето от Министерския съвет за концесията на Банско.

С две думи на 15 февруари какво се очаква работната група да представи като решение. Може ли да има отговор на въпроса ще има ли втора кабинка на Банско?

Работната група ще предложи решение, което ще бъде обсъдено от Министерския съвет. В това проектопредложение няма да има решение за изграждане на втора кабинкова линия. Както вече казах това е предмет на друга процедура.

Има ли внесено официално искане от концесионера "Юлен“ за изграждане на втора кабинкова линия в МОСВ?

Няма внесено такова инвестиционно предложение. Това са процедури, свързани с други изисквания на екологичното законодателство. Процедурите, които визирам, са свързани с режима на управление на Националния парк "Пирин", провеждането на оценки по въздействието на околната среда, екологични оценки. В момента върви изготвяне на плана за управление на Национален парк "Пирин". Това е документ, по който се определят режимите за управление на парка. През лятото се очаква да се проведат обществените обсъждания на плана за управление на Пирин и той трябва да е готов до края на октомври.

Планът за управление на Пирин ще даде ли отговор дали може ли да има втора кабинка над Банско?

Не. Планът за управление на националния парк е документът, в който са заложени режимите за защита в съответните зони на конкретната защитена територия. Парк "Пирин" е много специфичен от гледна точка на това, че там действа и защитата на конвенцията по ЮНЕСКО във връзка с опазването на природното наследство. Парк "Пирин" е под защитата на ЮНЕСКО и има съответните ограничения и забрани, които се отнасят за територията му, с изключение на буферните зони, където има по-облекчен режим.

В плана за управление на Пирин е необходимо да бъдат заложени всички мерки, които трябва да бъдат предприети, и всички механизми за защита, които се основават. Планът не може да промени границата за управление на защитената територия в Национален парк "Пирин". Що се отнася до режимите на защита – различни такива може да се прилагат в зависимост от това какво е естеството и обекта на защита, но тези режими би трябвало да са съобразени с конвенцията по ЮНЕСКО, националното законодателство, закона за защитените територии.

Може ли да кажем, че няма да има бърз старт за втора кабинкова линия на Банско?

Може да кажем, че това е въпрос, който подлежи на друга процедура. Ние осъзнаваме факта, че това е предмет на много сериозен обществен интерес, но искаме да се спазват процедурите и законодателството. Никога не сме били привърженици на крайни становища. Отчитаме факта, че има разнопосочни мнения, че има притеснения от заинтересованите страни – неправителствени, природозащитни организации, местна общност, бизнес. Това, което ние искаме, е да се спазва законът, процедурите, да не се изпада в крайности, да се търсят балансирани, умни, умерени решения, които от една страна да гарантират опазването на природното наследство, от друга страна да дават възможност за развитие на икономически дейности по устойчив начин там където има възможности за това.

Кметът на Банско Георги Икономов поиска правителството да обяви процедура по концесиониране на ски зона Добринище. Кога ще се случи това?

Това не е коментирано в правителството.

Наказателните процедури срещу страната ни в областта на екологията са най-много. Колко вече достигнаха до съдебна фаза и какво правим за да не бъде осъдена страната от Европейския съд?

Към момента има 11 наказателни процедури срещу страната ни в сектор "Екология", като спрямо миналата година са намалели с две. Две от наказателните процедури са в напреднала фаза и са внесени в Европейския съд. Едното дело е за неизпълнение на задълженията по директивата за рекултивация на старите сметища, а другото е свързано със застрояването на защитената територия на нос Калиакра с ветрогенератори. В периода 2007 – 2009 г. са били дадени разрешения за поставянето на над 2000 ВЕИ-та, от които реално са реализирани 200 към днешна дата. Проблемът идва от факта, че издаваните актове на Регионалната инспекция на околната среда и водите във Варна за изграждането на ВЕИ-тата не са отчитали комулатативния ефект. Затова още през 2010 г. правителството въведе изискване издадените решения за въздействието върху околната среда на инвестиционните намерения да имат валидност от 5 г. Освен това разширихме защитената зона така, че да се подсигури съхраняването на местообитанията. Отделно започнахме разработването на план за управление на защитената зона, което беше възложено на експерти от БАН. Този план ще бъде готов през март и ще бъде представен пред Европейската комисия и Европейския съд. Борим се да изпълним изискванията и се надяваме процедурата да бъде затворена.

Другото дело в Европейския съд е свързано с неизпълнението на ангажиментите ни по затваряне и рекултивация на старите сметища, което трябваше да се случи до средата на 2009 г., съгласно поетите ангажименти по договора за членство с ЕС. Към момента на започване на делото неизпълнението се отнасяше за 124 стари сметища, сега техният брой е намален на 104. Надяваме се на съществен напредък по изпълнение на целта, който да докладваме пред Брюксел. Този процес е свързан с изгражданите регионални системи за отпадъци със средства по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС). Когато те бъдат направени, може да се пристъпи към затваряне на депата. По-голямата част от регионалните системи се очаква да бъдат готови до края на годината. Заради обжалвания на процедури към момента като рискови се определят четири обекта - в Самоков, Разлог, Ямбол и Бяла, Русенско т.нар. регион Борово. Със средства по ОПОС се изпълнява и проектът на ПУДОС за закриването и рекултивацията на 37 стари сметища.

През тази година очакваме окончателно да бъде затворен случаят по замразеното през 2012 г. дело за софийския боклук, защото предстои пускането на завода за отпадъци.

България е на първо място по замърсяване на въздуха с фини прахови частици в ЕС и за това имаме наказателна процедура. Какво прави МОСВ за намаляване замърсяването на въздуха?

Проблемът за замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици е много сериозен като цяло за ЕС. Брюксел води общо 18 наказателни процедури за това срещу различни страни. Наказателната процедура срещу страната ни е на етап мотивирано становище и все още не е внесена в Европейския съд. В 30 общини у нас има превишаване на нормите за фини прахови частици.

За решаването на проблема са необходими съвместните усилия на МОСВ и на местните власти. В новата ОПОС са заложени 120 млн. лв. за провеждане на политики от общините за решаване на проблема с чистотата на въздуха. Тези средства са за мерки, свързани с подобряване на качеството на въздуха като например промяна на горивната база за битовото отопление, закупуване на техника за миене на улиците, зелени пояси около големи пътни артерии за да не се допуска запрашаване, поставяне на филтри на автобусите и др. Автомобилният трафик в града и битовото отопление на твърдо гориво са основните замърсители на въздуха.

Кои са дискусионните въпроси с ЕК по новата ОПОС, заради които се бави одобряването на програмата?

Дискусията се води по отношения на приоритетна ос "Води“. Изричното изискване на ЕК е изпълнението по нея да започне само след като бъде изпълнена ВиК реформата. Това е процес, който ще отнеме време. В същото време българското правителство има ангажимент и волята да проведе тази реформа, която е в ход. Затова предлагаме на Брюксел да започне реализацията на безусловни проекти, които съответстват на принципите и логиката на ВиК реформата. Това са проекти, които са на територията на една консолидирана област, имат висока степен на приоритизация от гледна точка на значимостта на проекта и са агломерации от над 10 000 жители. Имаме сериозни шансове да постигнем съгласието на Брюксел за подобни проекти, защото в противен случай това би означавало три години без инвестиции във водния сектор. До края на месеца ни предстои техническа среща по въпроса в Брюксел.

С кои процедури започвате новия програмен период?

Още през първото тримесечие ще отворим схемите за изграждане на компостиращи инсталации в сектор "Отпадъци“. В сектор "Води“ стартираме с предоставяне на финансов ресурс на регионалното министерство за прединвестицонни проучвания.

Колко средства трябва да усвоим през тази година по ОПОС 2007-2013 г. и постижимо ли е това, или отново се очаква загуба на пари в края на годината?

Тази година е последната за изминалия програмен период. По ОПОС остава усвояването на около 720 млн. евро и няма причина това да не бъде изпълнено. Работи се по обектите. Всички общини, които имаха забавяне заради спирането на програмата, са представили актуализираните си графици и имаме увереност, че се работи на максимално интензивен режим. Седем са рисковите проекта в сектор "Води", които са под наблюдение. Те са на общините Банско, Исперих, Шумен, Тервел, Белене, Петрич и Бяла, Русенско.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

0 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.