В интернет-сайта на МВР вече може да се подават сигнали за корупция

В страницата на МВР в интернет стартира специален линк, на който гражданите ще могат да подават сигнали за корупционно поведение на полицейски служители.

Линкът "Сигнали за корупция в МВР" се открива в изпълнение на туининг-проекта по Програма ФАР между Министерството на вътрешните работи на Република България и Home 0ffice - Великобритания: "Противодействие на корупцията в МВР".

Писмената информация за различните случаи на корупционно поведение от страна на служители на МВР се подават в самата страница / www.mvr.bg /, като се попълват необходимите данни, след отваряне на новата позиция в менюто.

Новият линк се контролира от Дирекция "Инспекторат". Всички получени от гражданите сигнали за корупция сред служители от различните поделения на министерството ще бъдат компетентно изяснявани. Анонимността на подалите писмената информация е гарантирана.

Освен вече открития преди няколко месеца "горещ телефон" - 982 22 22, гражданите ще имат още една възможност да подават своите сигнали, съобщава пресцентърът на вътрешното ведомство.

Новата възможност се дава седмици след като станаха публични острите забележки на евроексперти за липсата от резултати в борбата срещу корупцията в МВР.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: