В очакване на частно кредитно бюро

В четвъртък официално беше представен обновеният Централен кредитен регистър на БНБ. Основната промяна е намаляване размера на кредитите, които банките са задължени да докладват в регистъра.

Трябва да отбележим, че макар и позакъсняла, тази промяна в работата на регистъра е полезна. Интересно е, че наредбата за регистъра е приета още през 1998 г., но до момента той фактически функционираше единствено за нуждите на статистиката и работата на БНБ.

Активизирането на регистъра и привеждането му във вид, който позволява ползването му от банките, е провокирано най-вече от МВФ, който настояваше регистърът да заработи на практика до септември тази година. Показателен е фактът, че банките все още не могат ефективно да се организират за сътрудничество, което е от полза за всички и разчитат за това на централната банка (която по презумция е надзорен орган).

В момента тече финалната фаза на създаване на частно кредитно бюро. Досега намерение за участие в него за заявили няколко банки и небанкови институции. Резултатът от работата му ще е налице най-рано след няколко месеца, през които трябва да се събере информацията от участниците.

Сравнение между централния кредитен регистър на БНБ и частно кредитно бюро

 
Централен кредитен регистър
Частно кредитно бюро
Участници Банки Банки, лизингови компании, издатели на кредитни карти, фирми за потребителско кредитиране, телефонни оператори, фирми, предоставящи комунални услуги, търговски вериги, които продават стоки на изплащане и др.
Услуги Справка за размер и брой на отпуснати кредити и състояние на кредита (обслужване) Справка за размер и брой на отпуснати кредити и състояние на кредита (обслужване)
Услуги с добавена стойност като създаване на кредитен рейтинг
Вид информация, която се предоставя Положителна и негативна Уточнява се от участниците в бюрото - положителна или негативна или двете
Формат на информацията, която може да се получава Информацията е стандартизирана По принцип каквато се предоставя от участника (положителна или негативна или двете), такава може и да се ползва срещу заплащане
Форма на участие Задължителна Доброволна
Достъп до информацията Само банки. В определени случаи в закона за банките е предвидена възможност (при съдебно решение например) достъп да имат държавни институции. Освен участниците, които предоставят информация, достъп би могло да се предостави и на частния бизнес (инвестиционни и застрахователни компании и др.)
Плащане за информацията Плащане за подадена заявка за информация Вноска за участие в регистъра
Плащане за подадена заявка за информация

 

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?