В осем града започва проучване на пазара на труда

В осем града у нас започва проучване на пазара на труда в отраслите хотелиерство, производство на облекла и текстил и строителство. Ще бъдат проучени потребностите на работодатели и работници от тези браншове във Враца, Плевен, Русе, Варна, Сливен, Стара Загора, Кърджали и София, съобщи в понеделник в Агенцията по заетостта консултантът на проекта по проучването Милчо Димитров.

Целта на проекта е да се оцени търсенето на работна сила по конкретни длъжности.

Съгласие за изготвяне на задълбочено проучване на пазара на труда в цялата страна бе постигнато на 18 май на среща между министъра на социалната политика и труда Емилия Масларова и работодатели, ректори и директори на профилирани и професионални гимназии. Тогава участниците в срещата посочиха, че в момента актуално проучване за нуждите на пазара на труда не съществува, а би било добре такъв тип изследване да се прави на всеки две-три години.

Сегашното частично проучване на потребностите на пазара е част от проект за разработване на система за установяване необходимостта от професионално обучение, който ще се осъществи съвместно от Агенцията по заетостта, министерствата на труда и социалната политика, на образованието и науката и Националната агенция за професионално образование и обучение.

По думите на Димитров, между 10 и 15 години ще са необходими в България, за да се подобри комуникацията между потребностите на пазара на труда и професионалното образование. Той допълни, че професионалното образование произвежда кадри, които са съобразени с изискванията на пазара на труда отпреди 10-15 години. Димитров се обяви за изготвяне на законов регламент за ежегодно провеждане на подобен тип изследвания

На семинар "Европейски стандарти и практики при безопасни условия на труд" Димитър Димитров от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" заяви, че според международни разчети всяко вложено евро в подобряване на условията на труд води до икономически ефект от 7 евро.

По данни на Димитров само подобряването на осветлението води до увеличаване на производителността на труда с около 12%, а качеството на продукцията скача 3 пъти.

Смъртността, наред с материалните щети, са само част от икономическите

загуби, които работодателите понасят заради икономии от средства в безопасните условия на труд, коментира Димитров. Той посочи, че един смъртен случай струва около 50 000 лева на работодател. У нас за миналата година смъртните злополуки на работното място са били 104.

Споделяне

Още от България