В парк "Рила" горите нараснали с над 3 хил. ха

Актуализираният план за управление въвежда 28 забрани и режими

В парк "Рила" горите нараснали с над 3 хил. ха

С над 14 000 дка се увеличават горите на територията на националния парк "Рила", основно от бял бор, смърч и бяла мура, а новите формации от клек са над 16 000 дка. От общо 45 653 ха горски територии увеличението на залесените площи е с над 3 хиляди ха, а запасът на дървесина в горите към настоящия момент е над 10 млн. куб. м. Това сочат анализите на разработчика на актуализацията на плана за управление на парка - ДЗЗД "Рила консултанти", обявени в четвъртък.

Анализираните резултати доказват, че настоящите режими и норми функционират по правилен начин и създават устойчива среда. Към момента теренните проучвания показват, че със сега действащия План за управление на Национален парк „Рила“ са постигнати устойчивост на екосистемите и местообитанията. Устойчива е популацията на мечката, дивата коза, златката, копитните и други бозайници. Актуализирани и обогатени са данните за богатството на видове от флората, фауната и микотата, регистрирани са нови за територията на парка находища на някои видове.

Предстои обаче оценка на щетите, нанесени от пожара край Рилския манастир преди десетина дни. Разработва се специален план за управление на резерват "Риломанастирска гора“, където изгоряха около 130 дка високопланинска растителност и гора от смърч, бял бор и дъб.

Обновеният план за управление на парк "Рила" въвежда 28 забрани и режими в защитената територия, съобщиха още от компанията, разработваща новия план за управление на парка.

Сред ограниченията са забраната за движение и паркиране на автомобили, ATВ-та, спортни мотори, моторни шейни и ползване на летателни средства, освен при спасителни акции, изпълнение на неотложни дейности в горите, изпълнение на служебните задължения на служители на дирекцията на парка, МВР, МО и снабдяване на хижите след получаване на разрешително от дирекцията на парка.

Няма да е разрешено използването на хеликоптери за транспорт на хора в парка, с изключение при спасителни акции и за нуждите на управата на защитената територия.

Сечта, извозвазването и транспортирането на всякакъв дървен материал и дърва за огрев на територията на парка ще е възможно само след разрешение и маркировка на дървесинаат от дирекцията на парка.

Любителският риболов ще е възможен само в Йончевото езеро, Свинското езеро, Двете мусаленски езера, пред хижа Мусала, ез. Грънчар, Сухото езеро (общ. Белица), Вапски езера, Скалишки езера, Реджепско езеро.

Забранени ще са снимките на игрални и документални филми и създаването на други творчески продукции, без разрешение от дирекцията на парка. Същото се отнася и за пашата на домашни животни , къпането, плуването и гмуркането в езерата и реките на парка.

Споделяне

Още от България