В половината компании у нас няма наети служители

Близо половината от действащите компании нямат нито един нает служител, съобщи БТА като се позова на данни на Националния статистически институт за периода 2008 - 2012 г.

В общо 144 330 дружества, или 44.6% от активните предприятия, работи само собственикът.

Към 2012 г. 40 на сто от предприятията са с до четирима наети, с между 5 и 9 служители са едва 8 на сто. С над 10 наети са 9% от компаниите, които обаче обхващат над 70 процента от работещите.

През петте години близо 40 на сто от новосъздадените дружества са в областта на търговията, най-многобройни отново са тези с нула наети.

Пет години от създаването си са успели да просъществуват 8 процента от фирмите, учредени през 2007 г., сочи статистиката. Най-жизнеспособните са в строителния бизнес, където задържалите се на пазара в продължение на пет години са 12.5%.

Данните за затворените предприятия се отнасят за 2011 г., което се дължи на специфичната методология за определянето им. През 2011 г. техният брой възлиза на 39 183, или над 12.2 на сто от броя на активните предприятия през същата година. В резултат на закриването им работните си места са загубили над 3.5 на сто от заетите през годината.

Споделяне

Още от Бизнес