В строежи отиват 1/3 от инвестициите в България

Около 1/3 от инвестициите в страната се реализират в строителството, сочат данни на анализаторската компания "Индъстри уоч", разпространени в неделя. Според последните информации за издадените разрешения за строеж, в последните 12 месеца за изграждане са одобрени обекти с обща разгъната площ от 12.4 млн. кв. м. От тях 60% са за жилищно строителство.

Тенденцията показва запазване на силния ръст на разрешенията за строеж в рамките на 28-50% средногодишно през последните шест тримесечия и засега не се очертава забавяне на този темп на растеж, посочват отт "Индъстри Уоч".

Ако средно обектите се реализират за 18 месеца след издаване на разрешението за строеж, годишният стойностен обем на строителството в България е в границите на 2.3-2.6 млрд. евро, което представлява 1/3 от вложенията в страната.

В същото време проучването на компанията показва, че 1/3 от анкетираните компании отделят между 5 и 15 процента от общите си разходи за преодоляване на административни бариери  Мнозинството твърдят, че този дял е под 5%. Близо 4/5 от фирмите посочват като най-тежка административна бариера бавното обслужване.

Оценката може да се приеме само като приблизителна, но все пак на макро ниво това е годишен разход за административни бариери от над 200 млн. лв., допълват от "Индъстри Уоч"

Споделяне

Още от Имоти