В търсене на метали и строителни материали се влагат над 1 млн. лв.

В търсене на метали и строителни материали се влагат над 1 млн. лв.

Над 1 млн. лв. ще бъдат инвестирани в проучвания на възможностите за добив нам етали и на строителни материали, след като правителството одобри на заседанието си в сряда издаването на две разрешителни за тази дейност.

Фирмата "Зеленрок" получава правото да проучва в продължение на три години за метални полезни изкопаеми в площта "Златуша“, разположена териториите на общините Столична, Драгоман, Сливница, Божурище, Брезник и Перник. Дружеството се задължава да вложи минимум 1.0895 млн. лв., а за опазване на околната среда са предвидени 7200 лв.

За срок от 1 година "Фючър Кепитъл Естейт“ ще проучва за наличието на строителни материали площта "Мерата“ в землищата на селата Габерово и Дъбник, община Поморие. Предвижда се през този период да бъдат инвестирани над 46 хил. лв. в проучвателни дейности и 4600 лв. за опазване на околната среда и рекултивация.

По искане на "Балканкерамик“АД сключеният през 2001 г. концесионният договор за 35-годишен добив на глини от находище "Рудината“ в Софийска област ще бъде прекратен по взаимно съгласие на двете страни. Мотивът на концесионера е липса на дългосрочни намерения за развитие на керамичното производство у нас.

Споделяне

Още от Бизнес