В Трън ще се разработва само златната мина по модерен начин обяви инвеститорът

В Трън ще се разработва само златната мина по модерен начин обяви инвеститорът

"Евромакс Сървисиз" ЕООД отлага реализирането на добивни работи в Северен участък от проектоконцесионния терен в Руй планина, докато не убеди трънската общественост, че няма негативни последици от дейността му. Това съобщи Елица Георгиева, представител на инвеститора, пред журналисти в Перник, пред които бяха представени резултатите от проведената оценка на социално-икономическото въздействие на проекта за златна мина "Трън". Дружеството е титуляр на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства с регистрирано търговско откритие на находище "Трън".

Компанията възнамерява да поднови експлоатацията в работилата 40 години мина "Злата", разположена в южния участък. Процедурата за възстановяване на дейността в мина "Злата" по закон не зависи от резултатите от бъдещия местен референдум в Трън, заяви инвеститорът.

Проектоконцесионната площ на южния участък е 10,8 кв. км, реално заетата площ при изпълнение на проекта е 1.4 кв. км, или 11.8 процента. Цялата територия на община Трън е 573.46 кв. км, посочи Георгиева, цитирана от БТА .

Мина "Злата" е работила по допотопен начин, сега технологиите са много усъвършенствани и ние ще го докажем, обясни тя. По думите ѝ ще бъде направено допълнително проучване, свързано с радиологичната обстановка, след като противници на златодобори наплашиха местните с твърдения, че ще бъдат засегнати уранови залежи при разработването на златната мина.

Предвижда се добивът в южния участък да бъде възстановен по открит и закрит способ.

Проектът ще обърне негативните тенденции на развитие в община Трън и ще генерира голямо икономическо въздействие, посочи Боян Рашев - управляващ партньор в "Денкщат България" ООД. По думите му цялостната му реализация ще осигури 1 млн. лв. средногодишно данъци и такси в общината, които по данни от 2015 г. са 400 хил. лв.

"Евромакс Сървисиз" ще внася средногодишно данъци, такси и осигуровки за 12.5 млн. лв. в националния бюджет, посочи още Рашев. Предвижда се в 4-годишния проучвателен период да бъдат открити 309 нови работни места в Трън, в 3-годишния строителен етап - 562 и по времето на експлоатация, което е планирано на 23 години - 521.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес