В увеличението на цените има и доза спекулация

В увеличението на цените има и доза спекулация

Натрупаната за годината инфлация ще стигне около 12%, което се дължи на скока на цените в последните месеци. Догодина очакваме цените да се успокоят и инфлацията да намалее наполовина, или с други думи да стигне нивото от 2006 г. Това е очакването на съпредседателя на Центъра за икономическо развитие (ЦИР) Гоерги Прохаски. Заедно с другия съпредседател Александър Божков той представи в четвъртък редовния тримесечен доклад за икономиката на България.

Инфлацията е причинена от ръста на цените на петрола и хранителните продукти, тенденция, която се наблюдава и в световен мащаб. У нас обаче има и известен спекулативен елемент по отношение на ръста на цените, обясни Георги Прохаски. Наблюдава се изкуствено повишаване на цените на производителите, което за нормално функциониращи пазари може бързо да бъде регулирано, смята той.

Според Прохаски на нашия пазар действат монополни образувания, които налагат своите цени. Наблюдават се и картелни споразумения, като най-пресен пример за това е споразумението за повишаване на цените между фирмите за таксиметрови услуги, каза още Прохаски.

Икономистът е на мнение, че повишените акцизи на цигарите и горивата няма да доведат до рязък скок на инфлацията в началото на следващата година. Влияние върху цените ще имат основно два фактора – цената на петрола на световните борси и селскостопанската реколта.

„За съжаление и двата фактора са трудно прогнозируеми”, допълни още той. На световните пазари съществуват два сценария за търговията с петрол през 2008 година. Според част от анализаторите тя ще се извършва на ниво от около 100 долара за барел. Според други прогнози обаче е възможно суровината да поевтинее до около 60 долара на барел, защото има съмнения, че някои от сегашните ценови рекорди са резултат на пазарни спекулации.

Като цяло оценката за състоянието на икономиката е добра, каза още Прохаски. На макроикономическо равнище страната продължава да се развива устойчиво. През третото тримесечие ръстът леко до 6.5% спрямо 6.7% през второто тримесечие. На годишна база очакваният ръст ще достигне до 6.1%, смятат от ЦИР.

За цялата 2007 г. се очакват около 5 млрд. евро чужди инвестиции, което е с 30% повече от миналата година. Основната част от тях – около 35% - са инвестиции в имоти, а едва 25% - в производството, което не е достатъчно, смята съпредседателят на ЦИР Александър Божков. Структурата на инвестициите в дългосрочен план няма да допринесе за увеличава не износа, добави той. Преките инвестиции покриват увеличаващия се дефицит по текущата сметка, който в краткосрочен план не е заплаха за икономическото развитие. 

Според Божков безработицата остава ниска, като през второто тримесечието слиза до 6.8%. Ниската безработица обаче е съпроводена от ниска производителност на труда. Двата фактора, съчетани с липсата на политика за повишаване на квалификацията на служителите води до поддържане на ниски доходи, заяви той.

 

Споделяне

Още от Бизнес