В здравния закон не пише кой ще глобява медиите за алкохолна реклама

Парламентът гласува окончателно глобите за реклама на алкохол, но не е ясно кой ще е органът, който ще санкционира нарушителите. Текстовете в здравния закон не е записано изрично правото на регулиращия орган СЕМ да наказва престъпилите закона.

Който рекламира алкохолни напитки в нарушение на закона, ще се глобява от 500 до 1500 лева, а при повторно нарушение ще бъде глобяван от 1500 до 5000 лева. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец, ще се налага имуществена санкция от 300 до 1000 лева, при повторно нарушение тя ще бъде от 1000 до 3000 лева. От 500 до 1500 лева ще е имуществената санкция за юридическите лица, рекламиращи алкохол в нарушение на закона, а при повторно нарушение - от 1500 до 5000 лева.

"Не е ясно кой ще бъде правоприлагащият орган на текстовете от законопроекта за здравето, свързани с медийната регулация, каквито са например разпоредбите за рекламата на алкохол и на алтернативни методи за лечение", коментира в кулоарите на парламента председателят на парламентарната медийна комисия Милена Милотинова.

Този закон прави твърде много медийна регулация с текстовете си за рекламата, но не е казал кой ще бъде правоприлагащият орган, каза Милотинова. Човек би си помислил, че това може да бъде и ХЕИ, няма и дума за СЕМ, а не би трябвало да е друг орган освен СЕМ, допълни тя. Медийната комисия е единодушна, че подобен вид текстове трябва да се правят в специализирани закони, отбеляза Милотинова. Според нея текстовете от законопроекта за здравето, които регулират медийната среда, не са били много добре обмислени.

Председателят на парламентарната комисия по здравеопазване Атанас Щерев каза, че в още неприети текстове от законопроект се посочва кой ще контролира спазването на разпоредбите му. СЕМ не може да няма нищо общо, когато се засяга медийната регулация и ще трябва да има съвместна регулация, смята той. Това означава, че Министерството на здравеопазването чрез неговите органи ще влезе във връзка със СЕМ и заедно с Лекарския съюз и с Висшия медицински съвет ще вземат решение, което е в интерес на обществото, добави Щерев. Не можело всичко, което се прави в обществото, да бъде записано в закон.

Така парламентът утвърди санкциите, заради които на първо четене част от депутатите обвиниха свои колеги, че са подкупени от производители на вино и бира, за да наложат санкции за онези, които рекламират водката. Най-яростен противник на глобите бе нововремецът Емил Кошлуков. След първото четене Милотинова вдъхваше надежди, че санкциите за алкохолна реклама може и да отпаднат.

Глоба от 50 до 100 лева ще се налага за неявяване на задължителен профилактичен медицински преглед, изследване или имунизация, предвижда новият закон за здравето.

При повторно неявяване глобата ще е от 100 до 200 лева. Такива наказания ще се налагат и на длъжностните лица, които са попречили на някого да се яви на задължителен преглед, изследване и имунизация. Депутатите решиха, че родителите, които не водят децата си на задължителни имунизации, ще се глобяват от 50 до 100 лева, а при повторно нарушение - от 100 до 200 лева.

Заразноболни, които откажат изолация и лечение, ще се наказват с глоба от 50 до 500 лева. Лицата, отказали да се явят доброволно за изолация и лечение, се довеждат принудително със съдействието на органите на МВР по искане на ръководителя на лечебното заведение, решиха депутатите. Това се отнася за болните от холера, чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични трески, дифтерия, коремен тиф, полиомиелит, бруцелоза, антракс, малария, тежък остър респираторен синдром и туберкулоза с бацилоотделяне.

Длъжностно лице, което не информира пациента за диагнозата и характера на заболяването, за целите и естеството на лечението, за потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи ще се наказва с глоба от 300 до 1000 лева, а при повторно нарушение - с лишаване от правото да упражнява медицинската професия за срок от 6 месеца до една година.

За тютюнопушене в закрити обществени места ще се налага глоба от 50 до 100 лева, а при повторно нарушение - от 100 до 300 лева. Такава е и санкцията за продажба на алкохол на лица под 18 години. Ако това нарушение е извършено от юридически лица, ще се налагат имуществени санкции от 500 до 1500 лева, като при повторно нарушение санкцията ще е от 3000 до 10 000 лева.

Депутатите решиха, че за оказване на медицинска помощ без информирано съгласие на пациента или в нарушение на изискванията за даване на информирано съгласие от пациента ще се налага глоба от 500 до 1500 лева, а при повторно нарушение санкцията е лишаване от правото да упражнява медицинска професия за срок от 6 месеца до една година.

Народното събрание реши Регионалният център по здравеопазване да създава и поддържа регистър на лицата, които практикуват алтернативни методи на лечение. Депутатите задължиха лицата, практикуващи алтернативни методи, да вписват в книга за посещенията данните за всяко лице, потърсило тяхната помощ.

Споделяне

Още от България