Въглеродни емисии за $100 000 годишно ще пести Топлофикация-Перник

От 80 000 до 100 000 долара годишно може да спечели "Топлофикация-Перник" от продажбата на свободни въглеродни емисии, съобщи управителят на дружеството Игнат Божинов, цитиран от БТА.

Предприятието е сключило споразумение с Международния въглероден фонд, чийто принципал е Световната банка.

България е сред страните, подписали Протокола от Киото, чието действие влезе в сила от 16 февруари, припомни Божинов. Споразумението дава право на ратифициралите го държави, които имат свободни количества емисии, да ги продават на други страни, надвишаващи екологичните лимити.

В представляваното от него дружество се извършва реконструкция на топлопреносната мрежа и модернизация на филтъра на основния котел, която сде очаква да завърши в края на 2006 г. След влизането в действие на новите съоръжения, съдържанието на вредни емисии ще бъде намалено над 30 пъти, като реализираните икономии вредни емисии ще бъдат продавани.

Ако "Топлофикация-Перник" не изпълни реконструкцията на съоръженията, през 2007 г., при влизане на България в Европейския съюз, ТЕЦ "Република" ще бъде спряна, каза още Божинов.

Споделяне

Още от Бизнес