Въглища и дърва за огрев вече в опаковки, с етикети и сертификати

Глоби за кметове, които не намалят замърсяването на въздуха, и за търговци на непроверена стока

Въглища и дърва за огрев вече в опаковки, с етикети и сертификати

От следващата година твърдите горива за битово отопление ще трябва да отговарят на определени изисквания за съдържание на пепел и сяра – за въглищата, и за влажност – на дървата. Преди пускането им за продажба ще трябва да бъдат проверени дали покриват тези критерии, да бъдат опаковани по специален начин, етикетирани и всяка партида да разполага със сертификат, че спазва стандартите. Търговци, които не отговарят на изискванията, ще плащат глоби и стоката им ще бъде изземана. Кметове, които не са намалили замърсяването на въздуха в управляваната от тях община, също ще бъдат санкционирани и то персонално. Това предвиждат приетите на първо четене промени в Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух.

Мерките се гласуват година и половина след като България бе осъдена от Еврокомисията за системно надхвърляне на пределно допустимите норми за замърсяване на въздуха. Преди седмица Брюксел установи, че нищо не е свършено и заплаши отново да прати случая в Съда на ЕС и този път да поиска финансови санкции.

Въвеждането на норми за съдържание на сяра, пепел и влага в твърдите горива за битово отопление, което е основен източник на замърсяване с фини прахови частици в населените места, е на дневен ред от години. То ще засегне огромна част от населението, но и бизнеса в тази сфера. Засега няма официални разчети колко ще струва това и на потребителите, и на производителите и търговците.

В направената от Министерския съвет икономическа оценка на законовите поправки въобще не е посочено колко търговци на въглища и дърва за огрев ще бъдат засегнати; ще има ли такива, които реално ще спрат работа, защото тяхната стока няма да отговаря на екостандартите; новите изисквания ще доведат ли до поскъпване на горивата за битово отопление. А последният въпрос е най-съществен за потребителите, тъй като на въглища и дърва се топлят хората не само в селата, но и в немалка част от градовете. При всички случаи става дума за хора с по-ниски доходи, пенсионери и социално слаби.

Предстои да се види какви ще са изискванията за опаковане на въглищата и как това ще изглежда при поръчка на един или два тона твърдо гориво, брикети, или няколко кубика дърва.

Прекрояване на сектора от догодина

Като цяло гласуваните промени предвиждат до три месеца от влизането им в сила, правителството да изготви наредба с изискванията за съдържанието на пепел, сяра и други летливи вещества във въглищата за битово отопление. В същия срок екоминистерството трябва да създаде мрежа за контрол по показатели за замърсяването на въздуха. Малко повече време – шест месеца, ще има земеделското министерство за изработване на изискванията, на които да отговарят дървата за огрев.

Това означава, че след настоящия отоплителен сезон, на този пазар ще настъпят съществени промени.

Търговците на твърди горива за битово отопление ще трябва да се вписват в специален регистър, посочвайки всеки обект, от който продават стоката си. Ще плащат такси в Държавната агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН), която ще извършва контрола за спазването на новите изисквания. Агенцията трябва да създаде специална лаборатория за 500 хил. лв., която да оценява пусканите на пазара партиди твърди горива. Всяка партита ще подлежи на отделна проверка дали отговаря на екоизискванията, което ще става за сметка на търговеца от наета от него лаборатория. Всяка партида въглища и дърва за огрев трябва да притежава сертификат за стандартите. Ако се установи, че те не са спазвани, горивата ще бъдат конфискувани, а дистрибуторите глобявани с различни санкции – до 50 хил. лв.

Кметовете лично отговорни за въздуха

За кметовете се предвижда до три месеца от влизането в сила на промените да изработят и внесат в регионалната екоинспекция план с мерки за подобряване качеството на въздуха в съответната община. Ако не сторят това, ще бъдат глобявани между 2 и 5 хил. лв. Всяка година ще трябва да отчитат изпълнението ѝ. Ако не го направят, санкцията е от 1000 до 5 хил. лв. Същото е наказанието за кметовете и ако няма намаление на превишаванията на пределно допустимите норми за изхвърляните вредни газове спрямо показателите за предходните три  години.

БСП обвини екоминистъра в лобизъм

Новите изискванията предизвикаха сериозна дискусия в парламента.

Решимостта за опазване на чистотата на атмосферния въздух е закъсняла – за да не влязат санкциите срещу страната ни, се пристъпва към някакво законодателство, заяви депутатът от БСП Манол Генов. "Сега с оглед на това, че имаме срок от два месеца да не влязат в сила санкциите, които ни се налагат, е необходимо да се пристъпи към някакво законодателство, с което да се покаже, че нещо ще се върши", каза той. По думите му вероятно ще се отчете като мярка и вдигането на данъка на автомобилите с цел опазване на чистотата на атмосферния въздух. "Не е това пътят - да бъркаме непрекъснато в джоба на хората", заяви депутатът.

"Кое лоби обслужихме, г-н министър?" - попита Генов екоминистъра Нено Димов, който присъстваше в залата, и веднага сам си отговори: "Това, което произвежда и продава горелките? Направил съм си една сметка, че това ще засегне 50-60 хил. домакинства в България".

Хората непрекъснато влачат дърва – как ще ги контролираме?

"Непрекъснато по пътя хората влачат дърва. Кой взел клон, кой взел пън, кой спрял бус и товари вътре от клечки до пънове. Къде е тука стандартът, г-н министър? Тези хора как ще ги контролираме? Много е тънък ледът, върху който се стъпва в момента. Добре е да се отчетем пред ЕК, добре е да покажем резултати, но в случая за мен има много неща, които трябва да се пипнат по този закон", каза още Генов.

Той разкритикува ековедомството и за това, че от предвидените от еврофондовете средства за разработване на общински програми за чистота на въздуха вече 65 млн. евро са отишли само за 7 общини. "Ами другите 20 и няколко, които останаха? Хората трябва да знаят, че бяха лишени от тези средства", посочи Генов.

ГЕРБ към БСП: Плашите хората и нищо конкретно не предлагате

Законопроектът за чистотата на въздуха може да е закъснял и притиснат от санкциите, но е добър, отвърна народният представител от ГЕРБ Александър Ненков. Той призова колегите да подкрепят закона, а не да го опорочават. Той укори БСП в популизъм и липса на конструктивен дебат. 

"Колеги от БСП, много тъжно. Много жалко, че дори в една толкова съществена за обществото тема, вие успяхте да надскочите себе си. Вашият политически хоризонт опира до грандиозния протест. Заради това хората не гласуват за вас. Вие имате една измислена визия и нищо конкретно", каза още Ненков. "Уплашихте хората за местни данъци и такси за екологична компонента в определението на данъка. Това е една част от комплексните мерки", обърна се към БСП Ненков.

Неясноти за контрола какво се гори в печката

БСП и ДПС смятат мерките за недостатъчни.

Според червения депутат Пенчо Милков пропуск на поправките е, че в тях не са включени и  пелетите и биомасата, използвани за битово отопление. Той препоръча държавата да подпомогне хората за закупуване на по-съвършени уреди.

"Как в селата могат да си позволят нови съвременни стандарти? Трябва да бъдат продавани на населението качествени твърди горива за огрев", коментира Джевдет Чакъров от ДПС. Пропуск, според него, е липсата на текстове за изгарянето в печката вкъщи на стари гуми, обувки и вехти дрехи. Спорна също е разпоредбата за отговорността на кметовете. Те не контролират качеството на твърдите горива, не разрешават публичното производство, нито пределните норми на това производство, не могат да спират транспортни средства, които не отговарят на стандартите, не могат да разпореждат на гражданите какви отоплителни уреди да използват, смята депутатът. Според него има и предпоставки за корупционни практики с прехвърлянето на отговорности и компетенции към регионалните структури на МОСВ. Тя трябва да е на министъра, в противен случай е бягство от отговорност, каза Чакъров.

Необходимо е да се прецизират отговорностите на кметовете и на компетентните органи, и съответно да се определят и конкретните санкции, съгласи се председателят на комисията на околна среда Ивелина Василева. Тя обърна внимание, че в преходните разпоредби има основания с наредба да се определят изискванията и към дървата за отопление.

Василева изтъкна, че целите са ясни - по-решителни мерки за справяне с превишенията на нормите за качество на атмосферния въздух, въвеждане на стандарти и определяне на контролен орган по спазването им, разработване на подзаконови нормативни актове и изграждане на система за контрол. Тя допълни, че в бюджета за догодина има 40 млн. лв. повече за т.нар. енергийно бедни потребители.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?