Въглища, СО2-квоти и екоенергия оскъпяват тока с 10% от юли

От юли парното поевтинява с между 3 и 30 процента, освен в София

Въглища, СО2-квоти и екоенергия оскъпяват тока с 10% от юли

Цената на електроенергията за бита от 1 юли ще се повиши с 10 на сто, а за бизнеса, ползващ ток средно напрежение – между 10 и 23 на сто. Топлоенергията ще поевтинее с между 3 и 30 процента, но не и за потребителите на "Топлофикация- София“, чиито тарифи ще се увеличат макар и с минималните 0.5 %. Това сочат проекти за решения на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

 

Поскъпването на тока е основно заради повишението на цените на въглищата, необходимостта топлоелектроцентралите да закупуват парникови квоти, които им позволяват да замърсяват въздуха с въглеродни газове, и заради повишаващия се дял на произведената от възобновяеми източници енергия, пише в мотивите на регулатора.

 

Най-голямо повишение по веригата производство, пренос, разпределение и снабдяване с електроенергия получават въглищните електроцентрали, заради очакваното поскъпване на въглищата на международните борси и заради разходите им за СО2-квоти. Тъй като се вдигат цените на тока от водните централи, расте и цената за пренос на зелената енергия. Не се променя цената на произведения в АЕЦ "Козлодуй“ ток, а цените на Електроенергийния системен оператор дори се намаляват.

 

Така битовите потребители на ЧЕЗ, която снабдява с електроенергия Западна България, ще плащат от 1 юли с 9.94 на сто по-скъп дневен ток и с 10.36 процента по-скъп нощен. Дневната тарифа става 0.16173 лв. с ДДС, а нощната – 0.11282 лв.

 

Клиентите на ЕВН, доставчик на Югоизточна България, ще плащат за дневна енергия 0.16621 лв., което е с 9.84 на сто повече от сегашната цена. За нощна енергия тарифата става 0.11252 лв., което е ръст от 10.59 на сто.

 

В Североизточна България абонатите на Е.ОН ще плащат дневна енергия по 0.17269 лв. или с 9.90 процента повече, а за нощна – 0.10667 лв., което е ръст от 10.58 на сто.

 

ДКЕВР не е уважила искането на АЕЦ "Козлодуй“ за повишаване на цената и запазва старите тарифи от 15.30 лв./МВтч, без ДДС за енергия и за разполагаемост – 27 лв./МВтч. Държавната ТЕЦ "Марица Изток 2“ сама не е поискала промяна на цените на тока си, но регулаторът преценява, че ѝ трябват допълнителни приходи за СО2-квоти и ѝ вдига минимално цената за енергия със 70 ст. за Мвтч до 35.71 лв./МВтч, без ДДС и цената за разполагаемост на 27.77 лв./МВтч.

 

При частните топлоцентрали с близо 29 на сто се вдига цената на тока от ТЕЦ "Бобов дол“, на ТЕЦ "Варна“ - с около 15 процента, а на ТЕЦ "Марица 3“ - с около 17 на сто.

 

Макар и ДКЕВР да е орязала исканото от държавния доставчик на ток НЕК увеличение на цените от около 18 на сто, е вкарала в тарифите невъзстановяеми разходи на НЕК заради дългосрочните договори с "Ей И Ес Гълъбово“ и "Контур Глобъл Марица Изток 3“, като ги е определила на 2.94 лв. на Мвтч. В цената на държавната компания влизат и разходите по експерименталната експлоатация на хидровъзела "Цанков камък“. Ръстът на цената на енергията за НЕК е 5.6 на сто, а добавката за пренос на зелена енергия е повишена над два и половина пъти и от 3.72 лв./МВтч става 8.65 лв. без ДДС. С близо лев е повишена и добавката към цената за пренос за високо ефективно комбинирано производство на 3.98 лв./МВтч.

 

Въпреки че все още ДКЕВР не е решила каква ще е цената на природния газ от 1 юли, тя е определила цените на топлофикационните дружества и е решила, че парното в Пловдив ще поевтинее с 29.6 на сто, в Бургас – с 2.3 на сто, във Варна – с 19.8 процента, във Враца – с 9.2 , в Плевен – със 7.3 на сто. Само за столичани топлоенергията ще поскъпне с 0.05 на сто от 1 юли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        

                                                    ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДКЕВР ЗА ЦЕНИ ОТ 01.07.2012                                                  

ДРУЖЕСТВО Преференциална цена на електрическата енергия от комбинирано производство Цени на топлинна енергия с топлопреносител Промяна на преференциалната цена на електрическата енергия Промяна на цената на топлинна енергия с водна пара Промяна на цената на топлинната енергия с гореща вода
водна пара гореща вода
лв./МВтч лв./МВтч лв./МВтч % % %
1 "Топлофикация София" ЕАД 316,01   87,83 -4,3%   0,5%
2 "ЕВН България Топлофикация" ЕАД 254,05   71,55 -9,3%   -29,6%
3 "Топлофикация Плевен" ЕАД 279,23 74,74 69,28 2,6% 1,0% -7,3%
4 "Топлофикация Бургас" ЕАД 240,86   60,30 -5,4%   -20,3%
5 "Топлофикация Враца" ЕАД 270,60   82,30 -8,0%   -9,2%
6 "Далкия Варна" ЕАД 269,96   72,71 5,8%   -19,8%
7 "Топлофикация ВТ" ЕАД 298,31   88,54 -2,3%   -9,4%
8 "Топлофикация Русе" ЕАД 157,11 91,11 77,48 15,7% -0,9% 11,6%
9 "Топлофикация Перник" ЕАД 145,46 69,49 72,00 12,0% -10,2% -3,1%
10 "Топлофикация Сливен" ЕАД 131,83 71,42 71,47 1,5% -11,3% -10,9%
11 "Топлофикация Габрово" ЕАД 248,25   81,32 3,3%   -1,7%
12 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД     38,48     0,8%
13 "Брикел" ЕАД 121,36 41,08 51,38 -22,3%   -9,5%
14 "ТЕЦ Свилоза" АД 165,24 44,20   38,7" -55,2%  
15 "Девен" АД 113,60 42,91   -12,9% -7,4%  
16 "Видахим" АД 190,60     17,2%    
17 "Биовет" АД 192,99 82,11   -7,3% -13,4%  
18 "Зебра" АД 152,31     -17,5%    
19 "Декотекс" АД 197,28     10,8%    
20 ЧПЗ "Румяна Иванова Величкова" 170,37     -9,5%    
21 "Унибел" АД 166,69     -0,4%    
22 "Димитър Маджаров - 2" ЕООД 185,12     -0,3%    
23 "МБАЛ-Търговище" АД 281,30     0,5%    

Крайни цени на електрическата енергия за пети ценови период за битови потребители, в лв./кВтч без ДДС

Начин на измерване Зони в денонощието ЧЕЗ ЕВН
Цена лв./Квтч 2011/2012 Цена лв./Квтч 2012/2013 Изменение Цена лв./Квтч 2011/2012 Цена лв./Квтч 2012/2013 Изменение
С две скали Дневна 0,14711 0,16173 9,94% 0,15132 0,16621 9,84%
Нощна 0,10223 0,11282 10,36% 0,10175 0,11252 10,59%
С една скала   0,14711 0,16173 9,94% 0,15132 0,16621 9,84%
Начин на измерване Зона в денонощието Е.ОН Златни пясъци
Цена лв./Квтч 2011/2012 Цена лв./Квтч 2012/2013 Изменение Цена лв./Квтч 2011/2012 Цена лв./Квтч 2012/2013 Изменение
С две скали Дневна 0,15714 0,17269 9,90% 0,16168 0,17765 9,88%
Нощна 0,09647 0,10667 10,58% 0,08730

0,09676

10,84%
С една скала   0,15714 0,17269 9,90% - - -
Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес