Ваксинационните скептици могат да бъдат спечелени с отношение и грижа, а не с информираност

Желанието да помагаме не следва да е желание да властваме, а желание да служим

д-р Владимир Сотиров

Психиатърът д-р Владимир Сотиров предлага нестандартен подход за преобръщане на нагласите на ваксинационните скептици. Mediapool препечатва публикацията от Фейсбук профила му, представена в диалогичен режим.

Въпрос: Добре - как предлагате да повишим нивата на информираност и вероятността обърканите и недотам осведомени в научен и здравен аспект съграждани да направят избор - правилен, свободно взет и не изкуствено наложен по отношение на настоящата пандемия? Избор, който да им носи спокойствие и чувство за добре свършена работа, вместо така нашумелия панически страх и тревога, че някой се опитва да ги погуби, убие и да им вземе петте лева от джоба?

Отговор: Информиран избор изначално не може да се направи по отношение на наскоро разработените ваксини и то по силата на обективно съществуващия дефицит на информация за тях, по-конкретно за наличието на късни, отложени във времето нежелани ефекти/усложнения.

Тоест проблемът е епистемологичен, свързан с наличие на обективно съществуващи граници в познанието, които в този случай са извънредно ясно изразени, не са субективни, а обективно съществуващи, доколкото няма как да проникнем в бъдещето и да предоставим достоверна информация оттам, която интересува хората и въз основа на която биха били в състояние да направят информиран избор.

Практически се прави форсиран избор, ценностово основан, въз основата на нагласи и вярвания от религиозно естество (каквото по същество "вярата в науката" е). Ето защо можем да изкушим хората да "повярват в науката" (в случая - във ваксините), не през "повишаване на информираността", а през изграждане на доверие.

А доверие се гради с отношение - загриженост, добронамереност, разбиране, търпение, уважение към преживяванията и страховете на другия (дори и ирационалните)...

Точно обратното на подобно отношение беше демонстрирано от страна на генералите, управляващи кризата от самото начало - високомерна арогантност, безцеремонност, брутално незачитане, агресивно излъчване, заплахи... Всичко това напрегна хората и активира съпротивите им срещу това, което насилниците (в ролята си на овластени да управляват кризата) им предлагаха. Така че не толкова предлагане на информация, колкото предлагане на грижа (разбирана като отношение към другия) е принципната формула за успех на публичните политики за управление на кризата.

Въпрос: А оттук накъде? Какво можем, на фона на цялата създадена суматоха и очевидна липса на доверие, да направим, да променим, да създадем - за да постигнем в крайна сметка голямата си цел? Визирам това да намалее броят на заболелите и починалите от ковид инфекции (и пост-ковид синдроми) и техните усложнения, да възстановим плановия прием в болниците, да върнем децата и студентите в учебните заведения, да отворим магазините и заведенията, да се върнат хората на работните си места... а току-виж сме възвърнали и доверието на Българина в класическата медицина, доколкото е възможно това?

Отговор: Властниците да променят стила си, през който властват. Например начина, по който Кацаров въведе последните мерки с т. нар. зелен сертификат.

Те бяха обречени на провал не защото не са подходящи (не твърдя и че са подходящи, но това е друга тема), а заради начина, по който бяха въведени/наложени - от днес за утре, безцеремонно, грубо, безпардонно, без никакъв елемент на съпричастност и разбиране към трудностите и предизвикателствата, пред които експресното въвеждане на тези мерки изправи десетки хиляди деца и родители (на които се наложи в порядък на спешност да реорганизират програмата си и да не ходят на работа, за да подпомагат децата си, преминаващи в електронна среда на обучение), непропорционално засягащи отделни групи от български граждани, въвеждащи нови разделителни линии (пак едни са ощетени повече от други), тоест дълбоко несправедливи, немотивирани, оставящи неотговорени твърде много въпроси, респ. създаващи добра основа за конспиративни разработки.

Не бе изяснено например защо естествено придобитият имунитет не е равностоен и дори по-високо поставен от изкуствено придобития след ваксинация, а това противоречи на медицинската логика и съвсем логично отваря вратата за конспиративни тези... и не защото хората са смахнати и/или прости, а защото решението е необосновано и лишено от елементарна медицинска логика.

Така че кротост и смирение е нужно, а не да се налага президентът Радев да вика министрите си и да ги усмирява, защото пак са се разпищолили да властват по един неуважителен към хората начин...!

Трудно е да се намерят и да бъдат привлечени във властта хора, които да мислят и носят следната нагласа в себе си: "Всяка истинска способност за помощ започва със смирение пред този, комуто искам да помогна и затова трябва да съзнавам, че желанието да помагам не е желание да властвам, а желание да служа".

Споделяне

Още по темата

Още от Анализи и Коментари