Вълчев успя да реформира частично средното образование

Вълчев успя да реформира частично средното образование

Част от промените в средното образование все пак ще се случат, макар че проектът за нов закон за училищното образование бе пратен в "трета глуха". В четвъртък Министерският съвет прие промени в правилника за приложението на сегашния закон за народната просвета, в които са залегнали част от новостите в средното образование, предлагани от просветния министър Даниел Вълчев.

След като проектозаконът за училищното образование тръгна с фалстарт и Вълчев видя, че няма изгледи реформата да се осъществи, той се закани, че ще прокара част от новостите с подзаконови нормативни актове.

Разпоредбите влизат в сила три дни след обнародването им в Държавен вестник. Това означава, че ще бъдат ефективни от началото на следващата учебна година, посочи министърът.

В правилника са включени новите права и задължения на учениците, включително наказанията за нарушаване на дисциплината. Сред тях е възможността учителите да гонят от час непослушните и учениците да полагат труд в полза на учебното заведение. Децата до четвърти клас няма да повтарят учебната година.

Запазва се и задължението децата да влизат в клас с облекло, "съответстващо на добрите нрави", забранено е използването на мобилни телефони от деца и преподаватели по време на час.

В края на всяка година ще се изготвя и характеристика за учениците от класните ръководители. Записани са правата и задълженията на учители, родители и класни ръководители.

Отпада обаче възможността родителите да ползват платен отпуск, няма да се състои и планираната промяна в структурата на средното образование, а именно - основно образование да се завършва след седми клас, а не както досега – след осми.

Споделяне

Още от България