Валери Симеонов оттегли законов текст, запазващ дейността на ВЕЦ в защитени зони

Валери Симеонов оттегли законов текст, запазващ дейността на ВЕЦ в защитени зони

Лидерът на НФСБ Валери Симеонов оттегли в пленарна зала по време на окончателното гласуване одобрено в комисия негово предложение да не се закриват водноелектрически централи (ВЕЦ), изградени в защитени територии, чиито разрешителни за водоползване са изтекли, а да продължат работи след одобрено черпене на вода.

Текстът беше предложен между първо и второ четене на промените в Закона за безопасно използване на ядрената енергия и засягаше прилагането на разпоредби от Закона за водите.
Законът за водите казва, че не се разрешава водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия, когато тази част от реката попада в зони за защита и когато са въведени ограничения и забрани в плана за управление на речните басейни, свързани с постигане на целите по опазване на количеството и качеството на водите.

Валери Симеонов предлагаше тези разпоредби да не се прилагат за водовземане, за което към 9 август 2010 г. е издадено съответно разрешително при условията и по реда на Закона за водите.

Той обясни, че предложението засяга малки ВЕЦ, които до преди месеци са работели, но разрешителното им за водоплозване е изтекло и не е възстановено.

"Става въпрос за 43 работещи обекта, построени, вярно - в защитени зони, но те са изпълнили всички изисквания, заложени в съответните закони", коментира Валери Симеонов. По думите сега, заради законова промяна, те ще губят правото си да работят. На мен не ми харесва под натиск на екологични организации, които силно изопачават истината по този въпрос, да извършим една екзекуция, обърна се Симеонов към народните представители. Той допълни, че зад тези 43 обекта има не само над 80 млн. евро инвестиции, но и семейства, които се изхранват от там. Освен това няма никакви доказателства тези ВЕЦ да нарушават екологичните норми, заяви Симеонов.

Въпреки това той оттегли предложението си, което бе подкрепено от парламентарната комисия по енергетика. Обясни решението си с възникналата в последните дни промяна в общественото настроение и в политическата настройка в парламента. Лидерът на НФСБ каза, че ще иска по-мащабна дискусия по въпроса, за да се подходи по-професионално по въпроса.

С чувство неудовлетвореност прие оттеглянето на текста Атанас Костадинов от "БСП за България".

Прав сте, че в момента общественото напрежение не създава най-добрата рамка за решение, посочи той и приветства идеята за задълбочена дискусия. Костадинов отбеляза, че европейското законодателство не забранява да се строят ВЕЦ-ове, а то казва къде, как и при какви условия могат да се строят. Единствената държава в Европа, в която се противопоставя екологията на развитието, е България, коментира още той.

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?