Външен одит показа най-високи еко и здравни стандарти в ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"

Външен одит показа най-високи еко и здравни стандарти в ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"

Проведен от SGS външен одит на системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд и опазване на околната среда в ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" показа, че въглищната електроцентрала отговаря на най-строгите изисквания в тези сфери, съобщиха от дружеството в сряда.

През трите дни на проверка са били одитирани всички звена на централата, както и офисът на компанията в София. Тове станало при стриктно спазване на противоепидемичните емерки срещу коронивариса. Централата вече покрива и новия стандарт за управление на здравето и безопасността при работа - ISO 45001:2018, който замества предишния стандарт OHSAS 18000:2007. Успоредно е премината ресертификация на частта от системата, която е свързана с управлението на околната среда по стандарта ISO 14001:2015.

"През последните години направихме сериозни инвестиции за рехабилитацията и подобряването на възможностите на нашите мощности. В резултат на това централата е една от първите на Балканския полуостров, която работи в съответствие с най-високите изисквания за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни условия на труд. Професионалният свят на енергетиката крие своите рискове, а самото производство на електроенергия изисква специално отношение към опазването на околната среда. Затова, компанията ни постоянно инвестира в осигуряването на безопасни условия на труд и следване на най-високите стандарти в опазване на природата около нас", заяви шефът на "КонтурГлобал Марица Изток 3" Красимир Ненов, цитиран в съобщението.

През последните години компанията е инвестирала над 1.4 млрд. лв. в екология, безопасни условия на труд и надеждна експлоатация. След рехабилитацията централата има високотехнологични електрофилтри и сероочистващи инсталации. Улавят се почти 100% от отделяните прахови частици, а наполовина са намалени употребата на прясна вода и заустването на отпадъчни води. Инсталацията за обезводняване на гипсова суспензия гарантира оползотворяване на около половината от продукта от работата на сероочистващите инсталации – гипс, който се предава за производството на строителни материали.

Доброто управление на здравословните и безопасни условия на труд доведе до повече от 14 милиона човекочаса без трудови злополуки, посочват от въглищната централа, която произвежда годишно 10% от тока в страната с местни енергоресурси.

Споделяне

Още от Бизнес