Външни анализатори подобриха прогнозата си за икономиката на България

Външни анализатори подобриха прогнозата си за икономиката на България

Анализаторското звено на европейската банкова група "Уникредит" подобри прогнозите си за развитието на българската икономика през тази и следващата година, като определи 2011 година като годината на пълно излизане от кризата и достигане до равнища, "близки до потенциала" на страната.

Според анализаторите на групата България ще завърши 2009 г. със спад на БВП от 5.2% (спрямо първоначално прогнозирания от 6.3%), а за 2010 г. очакванията са за спад от 1.5% (спрямо предишното предвиждане от 2.5%), се казва в периодичната публикация на звеното за развитието на Централна и Източна Европa (CEE Quarterly).

Според икономистите оптимизмът им се подклажда от факта, че ребалансирането на текущата сметка протича с по-бързи от очакваните темпове. С положителен знак е и фактът, че въпреки че спаднаха наполовина, преките чужди инвестиции все още продължават да покриват дефицита по текущата сметка изцяло. Положително влияят и възобновените структурни реформи в комбинация със стабилизирането на публичните финанси през втората половина на 2009 г., смятат анализаторите.

Въпреки очакванията за по-нататъшно увеличение на бюджетния дефицит, не предвиждаме опасно отслабване на фискалната позиция, тъй като мерките за подобряване на събираемостта на данъците и засилването на контрола върху разходите започват да дават желаните резултати, се посочва в икономическата публикация на "УниКредит груп".

Икономистите на групата поставят акцент в анализа си и върху напредъка в борбата с корупцията, помогнала да се размрази голяма част от финансовата помощ от ЕС, което в комбинация с ускоряване на структурните реформи направи възможно през декември миналата година рейтинговата агенция "Стандард енд Пуърс" (S&P) да повиши перспективата пред кредитния рейтинг на България от "негативна" на "стабилна".

За да достигне българската икономика нивата на растеж, близки до потенциала, ще са необходими около две години, смятат анализаторите. Това ще е периодът, през който трябва да набере скорост процесът на прехвърляне на производствени ресурси (капитал и работна сила) от прегряващите сектори, ориентирани към вътрешното търсене, към производства на продукти, предназначени за износ.

Секторът на домакинствата също ще се нуждае от време, за да се присъедини към процеса на възстановяване. Свитите потребителски разходи са основната причина за отрицателния икономически растеж, очакван през 2010 г., смятат икономистите на "Уникредит". Според тях потребителите ще бъдат под натиск, защото в България задлъжнялостта е по-висока спрямо повечето страни от ЦИЕ.

Загубите на работни места са на път да достигнат върха си през 2010 г., когато се очаква да продължи преструктурирането на раздутия публичен сектор, прогнозират анализаторите от банковата група.

Изчистването на оставащи макроикономически дисбаланси ще продължи да ограничава икономическия растеж през тази година. В случай, че структурните реформи и възстановяването на стопанствата на основните ни външнотърговски партньори продължи, през 2011 г. равнището на икономическата активност в България постепенно ще започне да нараства и заетостта, макар и бавно, да се подобрява.

Ускоряването на темпа на икономически растеж през 2011 г. ще бъде подкрепено и от стабилизирането на цените на недвижимите имоти в комбинация с нормализирането на кредитирането.

Процесът на възстановяване ще завърши през втората половина на 2011 г., когато икономиката ще започне да отчита темпове на растеж, близки до потенциалния, обобщават в разработката си икономистите на "УниКредит".

Макроикономически показатели и прогнози

2007

2008

2009П

2010П

2011П

БВП (млрд. евро)

28.9

34.1

33.3

32.9

33.7

Население (млн.)

7.6

7.6

7.6

7.5

7.5

БВП на глава от населението (евро)

3782

4485

4394

4359

4484

Реален БВП (промяна в % на годишна база)

6.2

6.0

-5.2

-1.5

1.7

Индивидуално потребление, (промяна в % на годишна база)

5.1

4.5

-5.3

-4.1

-0.7

Бруто капиталообразуване (промяна в % на годишна база)

21.7

20.4

-25.4

-14.0

-3.5

Правителствено потребление (промяна в % на годишна база)

3.4

-1.4

-0.9

-0.1

2.0

Износ (промяна в % на годишна база)

5.2

2.9

-11.8

-0.3

3.4

Внос (промяна в % на годишна база)

9.9

4.9

-22.5

-8.2

-1.3

Инфлация, средна (промяна в % на годишна база)

8.4

12.4

2.8

0.3

0.8

ЛЕОНИА, към края на периода (%)

4.56

4.07

0.23

0.80

2.35

Средна месечна работна заплата, (в евро)

220

268

288

274

268

Ниво на безработица (%)

6.9

6.3

9.3

12.8

12.6

Бюджетен баланс / БВП (%)

3.5

3.0

-0.7

-1.7

-1.7

Текуща сметка (млрд. евро)

-7.3

-8.7

-3.2

-2.1

-2.4

Текуща сметка / БВП (%)

-25.2

-25.4

-9.6

-6.4

-7.1

Нетни ПЧИ (млрд. евро)

8.4

6.1

3.2

2.6

2.3

Нетни ПЧИ / БВП (%)

29.0

17.8

9.5

7.9

6.9

Брутен Външен Дълг (млрд. евро)

29.0

37.0

36.8

37.8

39.0

Брутен Външен Дълг / БВП (%)

100.3

108.4

110.7

115.0

115.9

Официални валутни резерви (млрд. евро)

11.9

12.7

12.9

13.5

15.1

(Текуща сметка – ПЧИ) / БВП (%)

3.8

-7.6

-0.1

1.5

-0.2

Официални валутни резерви / Брутен Външен Дълг (%)

41.2

34.4

35.1

35.7

38.8

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?