Външният дълг намаля до 61% от БВП в края на януари

Брутният външен дълг в края на януари 2006 г. е 14,3 млрд. евро, което е 60,7% от брутния вътрешен продукт (БВП), показват месечните данни на БНБ, разпространени във вторник. Дългът намалява с 201 млн. евро спрямо размера му в края на 2005 г., когато е бил 14,5 млрд. евро или 69% от БВП, сочи още статистиката на централната банка.

Дългосрочните задължения на страната са 10,7 млрд. евро, а краткосрочните – 3,6 млрд. евро.

Брутният външен дълг на сектор “Държавно управление” в края на януари 2006 г. е 4,1 млрд. евро, което е близо 18% от БВП, при 4,4 млрд. евро в края на 2005 г.

Намалението се дължи основно на извършените през януари 2006 г. плащания към Световната банка.

В края на януари 2006 г. външните задължения на сектор “Търговски банки” са 2,5 млрд. евро, а външният дълг на “Други сектори” е 3,93 млрд. евро. В края на януари 2006 г. външните задължения по кредити, свързани с “Преки инвестиции”, възлизат на 3,7 млрд. евро и нарастват с 8 млн. евро спрямо края на 2005 г.

През януари 2006 г. плащанията по обслужването на брутния външен дълг са 398 млн. евро при 1 млрд. евро за същия месец на 2005 г. По обслужването на дълга на сектор “Държавно управление” са платени 330 млн. евро, от които 220 млн. евро главници и 110 млн. евро лихви. 

През януари 2006 г. са получени 159 млн. евро кредити и депозити от нерезиденти при 108 млн. евро за същия месец на 2005 г. От тях сектор “Държавно управление” е получил 15 млн. евро, сектор “Търговски банки” – 86 млн. евро - със 75 млн. евро повече в сравнение с януари 2005 г.

“Други сектори” са получили кредити за 38 млн. евро. Новите задължения по кредити, свързани с “Преки инвестиции” са 20 млн. евро, което е с 14 млн. евро по-малко спрямо януари 2005 г., когато те са били 34 млн. евро.

Споделяне

Още от България