При свободен достъп

Външното министерство "претупа" още една сбирка на обществения съвет

Външното министерство "претупа" още една сбирка на обществения съвет

Външното министерство, което до момента провеждаше при закрита врата заседанията на обществения съвет към ведомството, реши да разчупи практиката и да открие третото заседание за медиите.

Неправителствените организации и гражданите трябваше да дадат своя дан във формирането на приоритетите на българското ротационно председателство на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС), което е през първата половина на 2014 година.

Присъстващите обаче не бяха кой знае колко активни, не се стигна до сблъсък на мнения, а основната роля в заседанието се падна на външния министър Кристиан Вигенин и посланик д-р Виктор Цвиркун, генерален секретар на Постоянния международен секретариат на ОЧИС.

Темата бе изчерпана за около час, като по-голямата част от заседанието премина под формата на лекция на Цвиркун, който представи приоритетите, историята и структурата на организацията.

Вигенин от своя страна обясни, че идеята му е неправителствения сектор и бизнесът да имат по-сериозна дума в организацията и приоритетите, по които работи. Той посочи като приоритет на българското председателство "създаването на необходимата синергия в работата на различните организация в района", включително и с Европейския съюз.

"Като че ли в последните години ЧИС позагуби част от енергията си и в същото време той е един много интересен и уникален по своята същност формат на сътрудничество между страни, част от които са членки на ЕС, други са кандидатки за членство, трети участват в политиката на съседство на ЕС - Източното партньорство, и Русия, която е стратегически партньор на ЕС", посочи министър Вигенин и допълни, че към момента МВнР е извършило немалка подготвителна работа по формулирането на приоритетите на българското председателство на ОЧИС и по организирането на дейността през този период.

Чавдар Минчев от Националната асоциация за международни отношения посочи важността на транспортните проекти в района и предложи в рамките на председателството да се прецени трасето от проекта за Черноморски магистрален пръстен, което ще преминава през българска територия. Идеята му е да се изясни колко би струвал проектът и как ще се финансира.

Тодор Кондаков от списание "Геополитика" обърна внимание на възможностите на проекта "Викинг", който свързва мрежата от контейнерни транспортни линии в Балтийския регион с Черно, Средиземно и Каспийско море.

От Асоциацията на българските училища в чужбина предложиха в рамките на българкото председателство да бъдат използвани активно възможностите на българските училища в региона.

Петранка Филева от Дружеството на ООН в България представи възможностите на организацията за участие в полза на ОЧИС.

Тези мнения изчерпаха темата и час след началото си заседанието завърши.

Идеята за обществените съвети бе предложена от президента Росен Плевнелиев и реализирана от служебното правителство. Съветът към външното министерство обаче започна работа едва при новия външен министър Кристиан Вигенин и досега се проведоха три заседания.

Предишните бяха за новия Устройствен правилник на ведомството и за приоритетите в дейността на министерството и Наредбата за кариерно развитие на дипломатическите служители.


_______________

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
На фокус
                               
Проектът "Ефективни форми на гражданското участие в процеса на взимане на решения и контрол върху управлението" има за цел да фокусира вниманието върху обществените съвети като форма на гражданско участие в управлението.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟На фокус“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Ако сте гражданска организация и участвате в обществен съвет, имате преки впечатления и предложения, които искате да споделите, свържете се с нас тук.

Още от На фокус