Въпреки по-малкото болнични обезщетенията за тях бяха намалени

Въпреки че последните разчети на НОИ сочат намаляване на ползваните болнични отпуски спрямо миналата година, парламентът окончателно прие в сряда най-оспорваната антикризисна мярка, с която бе намалено обезщетението при болест. С гласуваната промяна в Кодекса за социално осигуряване временно до края на годината първите три дни от болничните ще се плащат в размер на 70 на сто от работодателя.

От четвъртия ден до края на отпуската по болест обезщетението ще се плаща от бюджета на НОИ и ще бъде в размер на 80% от заплатата. Досега първият ден се плащаше изцяло от работодателя, а от втория се включваше НОИ като отново покриваше 80% от дохода на работника.

Управителят на НОИ Христина Митрева обяви, че броят на издадените болнични листове е намалял със седем процента само за април спрямо същия месец на миналата година. Тя добави, че това е довело до намаление на разходите на НОИ с около 11 млн. лева.

Антикризисната мярка, с която се целеше свиване на обезщетението за болнични, беше отстоявана с мотива, че има ръст на болничните листове, много от които били фалшиви. Аргументите срещу мярката бяха, че не може заради ниския контрол на властите да се наказват всички болни, но все пак тя беше прокарана.

Митрева съобщи още, че е направен анализ за целия период от януари до май спрямо същите месеци за 2009 г., който показва, че разходите за болнични са с около 14 млн. лева по-малко.

Споделяне

Още от България