Върховните съдии оспориха пред КС правомощията на правосъдния министър

Върховният касационен съд (ВКС) взе решение в четвъртък да сезира Конституционния съд (КС) за третата поправка в конституцията в частта ѝ за правото на министъра на правосъдието да прави кадрови промени в съдебната система.

Както и при предишното искане до КС на върховните съдии от вторник за отмяна на записаното в конституцията право на Народното събрание да уволнява главния прокурор и председателите на върховните съдилища, в днешното искане съдиите отново се мотивират, че 40-то обикновено народно събрание е надхвърлило своята компетентност, като се е произнесло по въпрос, който може да бъде решаван единствено от Велико народно събрание.

В искането си до КС съдиите посочват, че министърът на правосъдието не е част от съдебната власт и единствената му конституционна функция е да председателства без право на глас Висшия съдебен съвет (ВСС).

Дадените на министъра с третата поправка в конституцията права да предлага назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване на магистрати нарушават принципа за разделение на властите и такава кадрова политика противоречи на въведеното конкурсно начало за всички позиции в съдебната система, се казва в мотивите на ВКС.

В същото време ръководителите в съдебната система нямат право да правят такива предложения и това застрашава независимостта на съдебната власт. Кадруването е от компетентността на ВСС, посочват върховните съдии и искат пълна отмяна на текста от конституцията за тези правомощия на правосъдния министър.

Споделяне

Още от България