Върви се към увеличаване на стажа и възрастта за пенсиониране

Върви се към увеличаване на стажа и възрастта за пенсиониране
Пакет от мерки, които ще залегнат в предстоящата пенсионна реформа, представиха в понеделник от Министерството на труда и социалната политика. Сред идеите са въвеждането на нова осигурителна вноска, която да се трупа във фонд в подкрепа на най-възрастните, промяна в условията за придобиване право на пенсия, увеличение на вноската за работещите в Министерството на отбраната и МВР, прехвърляне на личната вноска за пенсия към универсалните фондове и др..

Сред предложените мерки има такива, които се приемат с консенсус в Консултативния съвет по пенсионна реформа към социалния министър и други, които все още подлежат на доизясняване. За начало на по-голямата част от промените е избрана знаковата 2012 година. Социалният министър Тотю Младенов каза в понеделник, че предложените от министерството мерки ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане и министерството няма да налага еднолични решения, тъй като сферата е изключително чувствителна.

Тревожна статистика

Приходите от осигурителни вноски във все по-малка степен покриват разходите за пенсии (от около 97% през 2000 г. делът на приходите от пенсионни вноски спрямо разходите за пенсии намалява до 63% през 2008 г.)

Според разчетите на НОИ, ако сегашната ситуация се запази, през 2040 г. ни очаква недостиг на средства в първия стълб на пенсионното осигуряване от около 3.5% от БВП. В същото време през 2040 г. пенсионерите могат да очакват едва 33% заместване на миналите си доходи от първия стълб.

Още

Крайната цел на реформата е да се избегне колапса на пенсионната система, която страда от задълбочаващо се недофинансиране. От друга страна от министерството се надяват, че в резултат от предлаганите мерките през 2050 година заместващият доход от пенсия ще достигне 65-70%. Днес пенсионерите получават 46% от миналия си доход.

Два варианта за излизане в пенсия

Условията за придобиване право на пенсия са сред спорните въпроси в консултативния съвет. Предлагат се два варианта. Първият предвижда от 1 януари 2012 година право на пенсия за осигурителен стаж и възраст да се придобива при 40 години осигурителен стаж за мъжете и 37 години за жените. В момента изискването е 37 години за мъжете и 34 за жените. При този вариант се предвижда запазване на сегашната минимална възраст за пенсиониране – 63 години при мъжете и 60 за жените.

От 1 януари 2015 година се предвижда постепенно увеличаване на необходимия осигурителен стаж за жените с по шест месеца за всяка календарна година до 2020-та. Така изискваният стаж за мъжете и жените ще се изравни през 2020 година.

Зам.-министър Христина Митрева обясни, че според социалното министерство това е по-добрият вариант, тъй като е по-приемлив за хората. По данни на НОИ в момента средният осигурителен стаж на пенсионерите трета категория труд е 38.5 години за мъжете и 35.8 години за жените, което и близо до предлагания стаж.

Ще бъде оставена възможност хората, които са навършили нужната за пенсиониране възраст, но не им достигат до три години стаж, да се пенсионират при намалена пенсия. Намалението ще е 2.5% за всяка недостигаща година стаж. Лицата с висше и полувисше образование също ще имат възможност да си закупуват стаж, а хората, които имат нужните години и стаж за пенсиониране, но продължават да работят, ще получават бонуси.

Вторият вариант предвижда повишаване възрастта за пенсиониране за жените от 2012 година с четири месеца за всяка календарна година до достигане на 63 през 2019 година. От 2021 година се предвижда едновременно увеличение на пенсионната възраст за мъжете и жените с четири месеца на година до достигане на 65-годишна възраст.

При този вариант за придобиване право на пенсия ще се изискват не по-малко от 37 години осигурителен стаж и за жените, и мъжете.

Само реалната пенсия ще се изплаща от фонд "Пенсии" на ДОО

От 2012 година от фонд “Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване (ДОО) ще се изплаща само действителният размер на пенсията за трудова дейност. В случай, че размерът на пенсията е по-нисък от определения гарантиран минимален размер, разликата ще се изплаща от държавния бюджет чрез фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност” след подоходен тест.

Митрева обясни, че в момента 480 000 души получават минимална пенсия в размер на 136.08 лева, като на почти всички им се додава, тъй като реално би трябвало да получават по-малко. Земеделските стопани, например, според внасяните от тях осигуровки трябва да получават пенсия от 33 лева и на практика им се доплаща по 100 лева отгоре. Същото се получава и при много от хората, упражнявали свободни професии. Ако подоходният тест докаже обаче, че някой е бил в състояние да се осигурява на по-висок доход и не го е направил, за него доплащането ще отпадне. Митрева обясни, че на такива хора ще се изплаща само реалният размер на пенсията.

Сред мерките е заложено още отпадане на тавана на пенсиите от 1 януари 2012 година.

С нова вноска ще се подпомага строителството на старчески домове

Една от мерките, по които има единодушно одобрение, е от 2012 г., рискът ”старост” да се допълни чрез създаване на целеви фонд към НОИ "за подкрепа на политики за дългосрочна грижа за възрастни хора“. Фондът ще акумулира вноска, която ще се плаща по равно от работодателя и осигурените лица. Според Митрева на този етап е достатъчна вноска от 0.4% или по 0.2% за осигурен и работодател.

Част от приходите от тази вноска ще се използват за построяване на домове за възрастни хора и за подпомагане на най-нуждаещите се пенсионери.

Предвижда се точно определяне на необходимия размер на вноската за работещите в Министерството на отбраната, МВР и в другите специални ведомства в зависимост от продължителността на участие в осигуряването и по-ранното им пенсиониране. В момента се отчита като несправедливост именно това, че хора с много къс осигурителен принос получават високи пенсии.

Част от финансовия резерв на държавата да отиде в Сребърния фонд

Социалният министър Тотю Младенов съобщи, че се предвиждат промени в нормативната уредба на т.нар. ”Сребърен фонд” с цел увеличаване на източниците на приходи и оптимизиране режима на инвестиране на неговите средства.

Една от идеите е при влизането на България в Еврозоната част от финансовия резерв на държавата да бъде прехвърлена в ”Сребърния фонд”. Фондът беше създаден, за да подкрепи пенсионната система с оглед на задаващите се демографски проблеми и дефицити.

В социалното министерство очакват, че в периода 2022 – 2028 година съотношението работещи-пенсионери у нас ще е най-неблагоприятно и тогава ще трябва да се финансира най-голям дефицит в пенсионната система. Затова според министерството трябва да се натрупат повече средства в "Сребърния фонд“.

Личната пенсионна вноска - изцяло в универсалните фондове

Обсъждат се три варианта, свързани с бъдещето на вноската за универсалните пенсионни фондове. В тях се осигуряват задължително родените след 31 декември 1959 г. и вноската в тях дава право на получаване на допълнителна пожизнена пенсия за старост.

Първият вариант предвижда вноските за фонд ”Пенсии” на ДОО и за универсалните фондове да не се увеличават в близко бъдеще. При втория вариант от 1 януари 2012 г. личната вноска на осигурените лица за фонд ”Пенсии” на ДОО в размер на 7.1% ще се прехвърли изцяло в универсален пенсионен фонд.

Според Митрева предимствата на този вариант са, че той позволява натрупването на повече средства по индивидуалната партида на осигурения, което е стимул за хората да се осигуряват на реална заплата.

Третият вариант предвижда от 1 януари 2012 г. вноската за фонд ”Пенсии” на ДОО да се намали с 3 процентни пункта, с които същевременно да се увеличи вноската за универсалните фондове.

От 2012 г. ще заработи механизъм за актуализиране на минималния и максималния осигурителен доход в зависимост от ръста в икономиката. Ще бъдат въведени мултифондове в допълнителното пенсионно осигуряване с възможност за отчитане на жизнения цикъл на осигурените лица. Предвижда се и намаляване на таксите на пенсионно-осигурителните дружества.

Сред предлаганите мерките е заложено и отпадане на тавана на пенсиите от 1 януари 2012 година.

Има и идея за облекчаване на бизнеса и намаляване на административното бреме чрез въвеждане на единно платежно нареждане при плащане на осигурителните вноски за ДОО.

Споделяне

Още по темата

Още от България