ВАС блокира субсидия за правосъдното министерство

Върховният административен съд спря отпускането на 6 375 000 лева от бюджета за Министерство на правосъдието заради жалба на Висшия съдебен съвет.

Изпълнението на правителственото решение за отпускане на тези средства се спира като обезпечителна мярка до произнасянето на съда по образуваното вчера дело.

Допълнителните средства са предназначени за информационни системи, технологии и оборудване; за системи, оборудване и съоръжения за охраната на съдебната власт и за преустройство и реконструкция на сграден фонд на органите на съдебната власт.

Според решение на ВСС обаче съветът, а не министерството, ръководи и управлява цялостната "информационна стратегия на правораздавателните органи в Република България". По силата на Закона за съдебната власт, преустройството и реконструкцията на сградния фонд на органите на съдебната власт се осъществява с бюджетни средства от ВСС и от фонд "Съдебни сгради", управляван от Министерство на правосъдието, който не е с бюджетни средства.

От ВАС припомнят, че в свое решение Конституционният съд развива принципа за осигуряване на независимост на съдебната власт чрез отделянето на нейния бюджет от този на Министерски съвет. Според конституцонните съдии елемент от независимостта на съдебната власт е и материалната ѝ независимост при упражняване на правомощия по управление на предоставеното ѝ държавно имущество.

ВАС счита, че съществува спор дали с решението на МС законосъобразно са отклонени средства от бюджета на съдебната власт и дали привеждането в изпълнение на атакуваните разпоредби би довело до настъпване на непоправими вреди за ВСС.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: