ВАС окончателно реши спор за марката на вода "Девин"

ВАС окончателно реши спор за марката на вода "Девин"

Бутилиращата компания "Девин" ЕАД може да използва словната марка Девин/ Devin при продажбата на минералната и изворна вода от това находище. Това е решил окончателно Върховният административен съд (ВАС), съобщиха от компанията, чието право да ползва марката бе оспорвано от "Табаков консулт".
 
Със свое решение от 11 февруари ВАС окончателно отхвърля искането за заличаване на словната марка Девин/Devin, подадено от "Табаков консулт“ ООД.

Претенциите на жалбоподателя са, че с регистрацията на марката бутилиращата компания  неоправдано печели облаги и монополизира името на находището, което трябвало да остане свободно за ползване от третите лица(настоящи и бъдещи ползватели на това находище). Тъй като "Девин" ЕАД е временен ползвател на находището, регистрацията на марката щяла да постави в неравноправно икономическо положение останалите участници на съответния пазар и да ограничи свободната пазарна конкуренция, твърдят от "Табаков консулт".

Съдът обаче постановява, че "няма очевидна и обяснима причина, няма дори твърдяна от жалбоподателя, процесната словна марка Девин/Devin (наименование на град в РБ и наименование на находището), да се схваща от средния потребител като противоречаща на обществения ред, а и на добрите нрави". "Изразът Девин/Devin сам по себе си също не носи директно послание, което да има пряко дискредитиращо въздействие върху останалите производители на цитираните стоки (бутилирана вода – б.р.), пише в решението на съда.

Марката "Девин" е регистрирана през 1994 г., а преди това находищата на минералните води в района на гр. Девин не са използвани за бутилиране на минерални води за питейни нужди. При получаването на концесията за находището след 1990 г. "Девин" АД е инвестирало средства за разработванете му и рекламирането на продукта си и над 20 години наименованията на водата се свързва с производителя, което не прави марката незаконна, счита съдът.

ВАС е третата и последна инстанция, която отхвърля искането на "Табаков консулт“ ООД от февруари 2014 г. за заличаване на марката, след като първоначално то е отхвърлено от Патентно ведомство, според което марката е регистрирана коректно, а в последствие и от Административен съд – София град.

С коночателното решение на ВАС спорът за използването на марката приключва.

Споделяне

Още от Бизнес