ВАС остави без разглеждане жалбата срещу покупката на ПИБ

ВАС остави без разглеждане жалбата срещу покупката на ПИБ

Върховният административен съд е оставил без разглеждане жалбата срещу покупката от страна на държавата да близо 18% от капитала на ПИБ за 140 млн. лв. чрез "Българската банка за развитие". Влизането на ББР като акционер в ПИБ отвори пътя на България към членство в ERM II и Банковия съюз.

Искането за произнасяне по сделката бе направено от съпредседателя на "Зелено движение" Владислав Панев и бившия зам.-директор на Агенцията за държавна финансова инспекция Албена Белянова.

"Върховните съдии от тричленния състав приемат, че спорът за законосъобразност на решенията не е подведомствен на административния съд, тъй като решенията на Министерски съвет нямат характер на административен акт по смисъла на чл. 21 АПК, нито по смисъла на чл. 65 АПК или на нормативен акт по смисъла на чл. 75 АПК", се казва в решението на ВАС.

Магистратите уточняват, че решенията за участие на ББР в увеличението на капитала на ПИБ са взети при упражняване на правата на принципала в търговското дружество - Министерството на икономиката.

"Съгласно чл. 4, ал.6 от Устава на "Българската банка за развитие" АД банката може да участва в дружества при спазване на изискванията на българското законодателство. В тази насока решението за участие на една банка в увеличаването на капитала на друга, като създаващо търговско правоотношение, е извън регулируемата подведомственост на административните съдилища. Върховните съдии приемат също, че решенията на МС по т.1 и т.3 са с вътрешен характер без външно проявление към правата и интересите на жалбоподателите. Решението по т.2 пък се явява етап от процедура по участие на едно дружество в процедура по изкупуване на акции за увеличаване на капитала на друго", посочват магистратите.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес