ВАС отхвърли всички искания на Мирослава Тодорова

Според особено мнение към решението: “Това би довело до още по-тежко и неблагоприятно положение”

Мирослава Тодорова, Сн. БГНЕС

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) с докладчик съдия Георги Чолаков е отхвърлил искането на председателя на съюза на съдиите Мирослава Тодорова изпълнението на решението за уволнението ѝ да бъде спряно до окончателното решаване на казуса. По-рано днес същият състав отхвърли и искането за отвод, който Тодорова направи.

Това става ясно от определение, публикувано на страницата на съда. Един от другите двама съдии в състава, който е разглеждал искането - Тодор Тодоров, е подписал решението с особено мнение.

В жалбата си Тодорова беше посочила, че за периода 18–27 юли има насрочени пет съдебни заседания по първоинстанционни дела, на които вече е даден ход на съдебното следствие.

В решението на ВАС обаче е отбелязано, че отстраняването на Тодорова и респективно връщането на делата в начална фаза е свързано с “евентуално защитим обществен интерес”.

“Няма спор, че в резултат от решението на ВСС, ще се наложи всички наказателни производства, по които е даден ход на съдебното следствие с участието на съдия Мирослава Стефанова Тодорова да започнат отначало, както това е разписано в процесуалната норма на чл.258 от НПК. Безспорно е също, че това ще се отрази неблагоприятно както на страните по тези дела, така също и на останалите съдии в Софийския градски съд, които следва да поемат разглеждането им. Това са всъщност и основанията, мотивирали оспорващата да направи настоящото искане. Тези основания за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на решението на ВСС, с оглед естеството им обаче са свързани с евентуално защитим държавен и обществен интерес”, пише в решението си тричленния състав.

Особеното мнение: “Би възникнало по-тежко положение”

Според особеното мнение на съдия Тодоров обаче “на практика би възникнало положение значително по-тежко и по-неблагоприятно от това, което е дало основание на дисциплинарнонаказващия орган да наложи дисциплинарното наказание, законосъобразността на което тепърва предстои да бъде разгледана”.

Магистратът смята още, че “това е свързано с голям разход на време от страна на държавните органи и гражданите и разходване на значителни финансови средства от бюджета на съдебната власт, както и натоварването на други съдебни състави с вече започналите наказателни дела с участието на съдия Мирослава Тодорова. Безусловно е настъпването на значителни вреди за обществото и сериозно засягане на интересите на участниците по тези наказателни производства”.

ВАС: Няма релевантни съображения за искането

Според уволнената съдия Тодорова, ако решението за дисциплинарното ѝ освобождаване бъде изпълнено предварително, ще се стигне до обременяването на други съдебни състави с нейните дела. Освен това е и свързано с голям разход на време от страна на държавните органи и гражданите и разходване на финансови средства от бюджета на съдебната власт.

"Интересите на правосъдието надхвърлят всеки личен интерес и са правно защитени, поради което и per argumetum a fortiori считам,че са налице основанията за спиране на изпълнението на решението", бе написала тя в искането си.

 

С уволнението на Тодорова и връщане в начална фаза на делата ѝ на практика ще се обезсмисли труда по дела  от общ характер с общо 20 подсъдими, по които са проведени над 40 заседания, протоколите за всяко едно от заседанията са между 3 и 92 страници. Към момента по делата са разпитани общо над 90 свидетели и над 40 вещи лица, като остава да бъдат разпитани още около 10 свидетели и 6 вещи лица.   


Въпреки това обаче от ВАС преценяват, че “оспорващата не е посочила релевантни съображения в подкрепа на искането си, не е представила съответни доказателства, нито е направила доказателствени искания в тази насока. По същество в искането липсва обосновка на претенцията за спиране на предварителното изпълнение на атакувания акт, която да е свързана със защита на особено важен личен интерес на самата оспорваща. В отправеното до съда искане... не се сочат вида, характера и степента на евентуалните вреди, които биха настъпили лично за оспорващата Мирослава Стефанова Тодорова от допуснатото по закон предварително изпълнение на решението на ВСС, с което на същата е наложено дисциплинарно наказание "дисциплинарно освобождаване от длъжност".

Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок.

Съюзът на съдиите в България: Обезпокоени сме от решението на ВАС

По-рано през деня Върховният административен съд отхвърли и искането за отвод на състава, който ще гледа делото по жалбата на Мирослава Тодорова, с която тя оспорва решението на съдебния съвет от 12 юли да бъде уволнена.

Председателят на Съюза на съдиите в България поиска по-рано през деня в сряда отвод на съдебния състав с докладчик Георги Чолаков, който трябва да разгледа жалбата срещу решението на ВСС за дисциплинарното ѝ уволнение. В понеделник делото бе разпределено на съдия Румяна Папазова, но тя си направи отвод по неясни причини, а след това казусът бе връчен на съдия Чолаков.

Тодорова иска отвод на съдия Чолаков, защото той е част от Шесто отделение на ВАС, което гледа дела, свързани с общественото осигуряване, пенсионното осигуряване, здравното осигуряване, социалното подпомагане, обезщетенията за временна нетрудоспособност и безработица, оценка на работоспособността и т.н.. Делата срещу актове на Висшия съдебен съвет (ВСС) се разглеждат от Седмо отделение на ВАС.

Междувременно от Съюза на съдиите в България разпространиха обръщение до Върховния административен съд, президента на страната и Народното събрание.

“Обезпокоени сме от разпространената информация, че жалбата на Мирослава Тодорова не е разпределена за разглеждане от съдия в VІІ отделение на Върховния административен съд, което съгласно решението на Пленума на съда за разпределение на делата по отделения разглежда административните дела, свързани с актове на Висшия съдебен съвет. Жалбата на Мирослава Тодорова е разпределена за разглеждане от съдия в VІ отделение, което съгласно същото решение на Пленума разглежда други административни дела. Нашето безпокойство е подсилено и от липсата на информация за причините, поради които такова решение е взето от председателя на Върховния административен съд”, заявяват от Съюза на съдиите.

“За да бъдат избегнати всякакви съмнения за опорочаване на случайния подбор (подобни съмнения придобиха публичност при разглеждането на касационната жалба срещу решението на Върховния административен съд по избора на Владимира Янева за председател на Софийския градски съд), призоваваме председателя на Върховния административен съд да извърши публично разпределението на жалбата срещу последното решение на Висшия съдебен съвет за разглеждането ѝ от надлежен състав на VІІ отделение на съда, което разглежда административните дела, свързани с актове на Висшия съдебен съвет”, пише още в обръщението подписано от изпълнителния секретар на ССБ Борислав Белазелков.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Одобрявате ли промяната в стратегията на ваксинацията срещу Covid?