ВАС отказа да отвори КТБ по жалба на неин клиент

Българският съд смята, че особеният надзор на банката е за доброто на клиентите й

ВАС отказа да отвори КТБ по жалба на неин клиент

Върховният административен съд остави без разглеждане жалба на клиент на КТБ, която атакува решението на БНБ да постави банката под особен надзор. Според съда клиентите на банката нямат пряк и личен правен интерес, свързан с решението на БНБ за затварянето на КТБ, и нямат право да оспорват по съдебен ред нейното решение.

Оспорващата Анелия Димитрова обосновава правния си интерес с факта, че е клиент на банката и има сключен с КТБ рамков договор за платежни услуги за потребители, който е безсрочен. Което обаче не е достатъчно за ВАС.

Извън това съдебния състав на ВАС с председател Емилия Миткова и докладчик Весела Панова убедено заявява, че поставянето на КТБ под особен надзор е решението, което е "благоприятно" за вложителите, защото цели да оздрави банката.

В жалбата си Димитрова излага подробни доводи за незаконосъобразност на решението на Управителния съвет на БНБ, с което е ограничена дейността на КТБ, като ѝ е забранено да извършва всички дейности, съгласно лиценз за извършване на банкова дейност, и иска отмяна на административния акт в оспорената му част.

Пред съда Управителният съвет на БНБ заявява, че жалбата ѝ е недопустима, защото жалбоподателката не е адресат на решението на централната банка и няма личен интерес от оспорването му по съдебен ред. Тричленният състав на ВАС приема напълно именно становището на БНБ, оставя без разглеждане жалбата и прекратява делото по нея.

Според него специалният надзор по глава 11, раздел 8 от Закона за кредитните институции е оздравителна мярка, насочена към съхраняване жизнеспособността на банката. В този смисъл решението на УС на БНБ се явява благоприятно за вложителите и останалите кредитори на банката, като осигурява защитата на правната сфера на тези лица и гарантира обществения интерес от стабилизиране на банката и възстановяване на нормалната ѝ дейност.

Според съда актът на БНБ не засяга никакви субективни права или законни интереси на Анелия Димитрова, нито ѝ създава задължение. ВАС пропуска факта, че решението на ВАС блокира достъпа на Димитрова да парите ѝ в банката, което накърнява правата ѝ. Съдът се измъква от ситуацията като препоръчва на Димитрова да заведе гражданско дело срещу КТБ, ако банката не изпълнява своите задължения към нея.

Множество финансови експерти и адвокати по защита на човешките права вече прогнозираха, че вложителите в банката ще съдят не КТБ, а точно БНБ заради прекомерното блокиране на достъпа до парите им. Ако това не се случи пред българския съд, то налице е Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

От решението на ВАС излиза, че затварянето на банката не ощетява, а облагодетелства вложителите и кредиторите ѝ, а липсата на достъп до техните средства не ги засяга "пряко и лично".

Споделяне

Още по темата

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?