ВАС отмени Националната здравна карта

Новият екип на МЗ трябва да реши дали ще обжалва и дали ще работи със същата карта или ще прави нова

ВАС отмени Националната здравна карта

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) обяви за нищожно решението на Министерския съвет, с което е утвърдена Националната здравна карта – документът, който идентифицира с какъв ресурс от болници, лекари, сестри и апаратура разполагаме по места и дали той е достатъчен, под или над потребностите.

Това беше ключова част от планираната от бившия здравен министър Петър Москов реформа, тъй като се предвиждаше на базата на потребностите в Националната здравна карта да не бъдат финансирани с обществени средства болници на местата с излишък.

Впоследствие обаче много от тези законови промени паднаха в съда заради липса на мотиви, финансова обосновка и др. Така реално не се стигна до финансови ограничения за болници и лекари.

Както и останалите документи, Националната здравна карта е обявена за нищожна не по същество, а заради неспазени процедури. Причината е, че документът не е бил обнародван в “Държавен вестник“, поради което беше атакуван като нищожен от Центъра за защита правата в здравеопазването.

Сега новият екип на здравното министерство трябва да реши дали ще обжалва решението пред петчленен състав, дали ще се съобрази с мотивите на съда и ще обнародва същия проект на Национална здравна карта или тепърва ще изработва друга.

Според тричленния състав на ВАС Националната здравна карта отговаря на всички изисквания по чл. 75, ал. 1 и 2 АПК и затова представлява нормативен административен акт и следва да се обнародва в Държавен вестник.

"По изложените съображения оспореният пред съда нормативен акт е нищожен поради особено съществено нарушение на административно процесуалните правила по издаването му, в резултат на което не е довършен фактическият състав на формата за действителност на подзаконовите нормативни актове“, посочва съдът.

Тезата на здравното министерство досега беше, че документът представлява общ нормативен акт по смисъла на чл. 65 АПК, затова за него не е приложимо изискването за задължително обнародване в “Държавен вестник”.

Националната здравна карта отчете, че в страната има сериозен недостиг на лични лекари и лекари специалисти, особено по определени специалности, което затруднява базовия всекидневен достъп до медицинска помощ на голяма част от хората.

В същото време около 3000 болнични легла за активно лечение се оказват излишни. Отчетен беше и сериозно пренасищане с високотехнологична апаратура.

Споделяне

Още по темата

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?