ВАС отмени увеличението на съдебните такси

5-членен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени увеличението на съдебните такси, чиито размери правителството промени през миналата година. Основният аргумент на съда е, че таксите са увеличени непропорционално на доходите на хората и ще затруднят реалния достъп на граждани и фирми до правосъдието. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Правителственото постановление №154 от миналата година, с което се увеличиха държавните такси, събирани от съдилища, прокуратура, следствени служби и правосъдно министерство, бе атакувано във ВАС от Съюза за подпомагане на малките и средни предприятия.

Магистратите се аргументират, че съгласно чл. 60, ал. 1 от Конституцията, гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество. Увеличавайки размера на съдебните такси, правителството обаче не се е съобразило с това конституционно изискване, смята съдът. Различните такси са поскъпнали от 2 до 30 пъти, а в периода от предишната им корекция през 1998 г. до тази от миналата година, реалното увеличение на доходите е под 30%, показва официалната статистическа информация на НСИ.

Затова ВАС е приел, че рязкото поскъпване на таксите не съответства на увеличението на доходите на гражданите и е в пряко противоречие с изискването на чл. 60, ал. 1 от Конституцията.

Според магистратите, новият размер на таксите нарушава и законоустановеният принцип за съответствието им с направените разходи за осъществяването на дейността.

Според 5-членният състав на ВАС, необосновано високите държавни такси ограничават конституционно гарантираното право за достъп до правосъдие, което от своя страна ограничава и контрола за законност върху актовете и действията на административните органи, който съдебната власт е длъжна да осъществява след като бъде сезирана.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: