ВАС отмени уволнението на Мирослава Тодорова

ВАС отмени уволнението на Мирослава Тодорова

Петчленен състав на Върховният административен съд отмени уволнението на съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд (СГС). Забавянето на дела, което стана повод за уволнението ѝ, бе възприето от мнозина в България, а и от ЕС, за политическа разправа с нея заради публичните ѝ критики срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов.

Решението на ВАС е окончателно.

Върховните магистрати посочват, че Тодорова е извършила дисциплинарно нарушение със забавените си мотиви по три дела и връщат случая ѝ за налагане на ново наказание от Висшия съдебен съвет (ВСС).

Основният довод на ВАС е, че наказанието, наложено на Мирослава Тодорова, е прекалено тежко за допуснатите нарушения. Приемат се за основателни доводите ѝ, че тя е била най-натовареният съдия в СГС към момента на уволнението, който пък е най-натовареният съд сред всички окръжни съдилища в страната. ВАС приема, че тя е разгледала много сложни дела, а и почти липсват данни, че нейни актове са отменяни от по-горни инстанции, което говори за качеството на правораздаването. Всичко това обаче не е било взето в предвид при уволнението ѝ.

Съдът задължава ВСС да вземе всички тези аспекти от работата ѝ като се решава как да бъде Тодорова да бъде наказана. Въпреки това няма пречки пред ВСС отново да уволни бившия председател на Съюза на съдиите в България от съдийската ѝ позиция. Решението обаче ще бъде изключително трудно за обосноваване предвид мотивите на ВАС, с които индиректно се указва на съдебния съвет да наложи по-леко наказание.

Два дни преди устния доклад на Брюксел

Съдия Мирослава Тодорова бе уволнена от предишния състав на Висшия съдебен съвет. Тогава тя беше председател на Съюза на съдиите в България, организация, която бе най-острият критик към опитите на ГЕРБ за подчиняване на съда и безхаберието на Висшия съдебен съвет. Това решение беше почти единодушно определено като политическо и опит за сплашване на инакомислещите магистрати.

Отмяната на уволнението бе оповестено два дни преди очаквания устен доклад на Европейската комисия за напредъка на България в областта на правосъдието и вътрешния ред. При предния доклад от юли миналата година темата за уволнението на Тодорова бе широко застъпена. С безпрецедентен тон тогава Брюксел констатира политически натиск срещу определени съдии и настоя тези практики да бъдат прекратени.

Имаше сигнали, че Брюксел отново смята да напомни за този случай, особено предвид позициите на специалната комисия по въпросите на правосъдието към ООН и множество други международни съдийски организации.

Заседанията на петчленния състав на ВАС, който в крайна сметка отмени уволнението, бяха наблюдавани лично от представители на Американската асоциация на юристите. Те определиха репресията към съдия Тодорова като заплаха за независимостта на българската съдебна система

Указания към кадровците на Темида

С мотивите на ВАС се създава и много важен прецендент, с който отсега нататък кадровиците на Темида са задължени да правят възможно най-пълен анализ на работата на магистратите преди да вземат решение за наказание. Това трябва да започне да се случва още през тази седмица, когато ще се решава как да бъде наказан съдията от Софийския градски съд Мариян Марков, за когото дисциплинарната комисия иска уволнение.

ВАС освен това отхвърля констатациите на ВСС, че Мирослава Тодорова "системно" не е спазвала сроковете при решаването на делата. Върховният магистратите заявяват, че тя е трябвало да бъде наказана за забавата на две дела, а не за три, както реши ВСС. Причината е, че наказание за третото дело не може да бъде наложено, защото е изтекъл давностният срок за налагане на дисциплинарно наказание.

Прегрешенията за две дела не могат да се нарекат "системни", смятат съдиите от ВАС.

ВАС решава, че Висшият съдебен съвет не изложил обосновани доводи защо смята забавата на две дела за накърняващо престижа на съдебната власт. Съдът напомня, че няма никакви данни съдия Тодорова да не е спазвала основните принципи за поведение на магистратите в обществото, залегнали в Етичния кодекс - вежливост, толерантност, почтеност и благоприличие. Въпреки това тя е наказана за нарушаване на тази точка от кодекса.

ВАС указва, че съдебният съвет трябва да санкционира Тодорова за забавеното написване на мотиви. По едното дело, където тя е призната за виновна, мотивите са забавени с 1 година и 11 месеца, а по второто - 2 години 11 месеца.

"Това забавяне несъмнено е неоправдано, тъй като не почива на конкретни извинителни причини, а се дължи изцяло на поведението (на Тодорова), свързано с лоша лична организация по изпълнение на преките му задължения на съдия, а след това и на всички други съпътстващи съдийската работа ангажименти, като преподаване в Националния институт на правосъдието, обучение на младши съдии, изготвяне на атестации, участие с доклади и други. За магистрата-съдия основно и най-главно служебно задължение е правораздаването. Всички останали задължения са второстепенни", се казва в решението на ВАС.

Съдът заявява, че за магистратите не може да бъде оправдано да бавят мотивите си дори да делата им да са много и сложни, както и да нямат кабинет, в който да решават. Въпреки това се признава, че тези фактори трябва да се отчитат при налагането на наказания от ВСС.

Решението е взето от съдебен състав с председател съдия Веселина Тенева и докладчик Емилия Кабурова

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?