ВАС отне правото на Александровска болница да праща отпадъци в Суходол

На столичната Александровска болница окончателно бе отнето правото да депонира на сметището в Суходол праха, който отстава след изгарянето на болничните отпадъци в инсенератора ѝ. Това стана, след като петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) в сряда остави в сила решението на тричленен състав на съда, с което бе отменено решение по оценка на въздействието върху околната среда на министъра на околната среда и водите за сметището в Суходол.

Документът, чиято отмяна повече не може да бъде обжалвана, позволяваше изграждане на специална клетка за опасните отпадъци в района на суходолското сметище, съхраняващо битовата смет на софиянци.

Решението на ВАС е аргументирано с Наредбата за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, според която при съхранение на опасни отпадъци със срок на експлоатация на депото над 10 години, хигиенно-защитната зона е 3000 метра, а до 10 години - 2000 метра. В преписката по делото е посочено, че Министерството на здравеопазването е съгласувало намаление на хигиенно-защитната зона от 2000 метра на 700 метра. Такава възможност е предвидена в наредба, но в случая липсва административен акт в предвидената от закона форма, с който да е дадено разрешение за намаляване на защитната зона, е становището на магистратите.

Според съдебния състав общественото обсъждане на доклада на оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) в Суходол не е било проведено. ОВОС-ът противоречи и на разпоредбите на Наредбата за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци, които забраняват на едно и също място да се съхраняват опасни и битови отпадъци.

Александровска болница досега не е извозвала в Суходол отпадъци от инсенератора и клетката практически не е използвана, заявиха от Министерството на околната среда и водите, което е принципал на горивната инсталация. Прахът, образуван от изгарянето на тъкани и материали, използвани при операциите, в момента се съхранява в специално изолирано помещение в инсенератора, чиято площ е над 2 дка, каза Георги Стоянов, шеф на инсенератора. По думите му мястото може да поеме генерираните от инсталацията отпадъци още няколко месеца. След изчерпването на площта ще се разчита на площадка в Националния център за третиране на опасните отпадъци, който се финансира от ИСПА и ще се строи край Раднево.

Инсенераторът гори отпадъците на над 160 здравни заведения, сред които почти всички столични болници, диагностично-консултативни центрове, медицински лаборатории, диспансери, профилакториуми, частни здравни заведения, както и клиники от Пазарджик, Перник, Радомир, Ихтиман, Самоков и др., каза Георги Стоянов.

Споделяне

Още от България

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?