ВАС потвърди глоба от 100 хил.лв. за "Топлофикация Русе"

Върховният административен съд (ВАС) потвърди санкция от 100 хил.лева за "Топлофикация Русе", наложена в края на 2008 г. от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Причината е, че дружеството необосновано е отказало да сключи договор с топлинния счетоводител “Техем Сървисиз” ЕООД. Така "Техем" няма възможност да предоставя услугата дялово разпределение на топлинна енергия на територията на гр. Русе. Господстващото дружество е ограничило и е засегнало избора на потребителите.

ВАС е изтъкнал, че отказът от сключване на този договор, което е абсолютно необходима предпоставка за осъществяване дейността на "Техем Сървисиз” ЕООД на съответния географски пазар, е нарушение на Закона за защита на конкуренцията (КЗК).

Решението на ВАС е окончателно.

Споделяне

Още от Бизнес