ВАС потвърди картел на пазарите на яйца и пилешко

ВАС потвърди картел на пазарите на яйца и пилешко

Тричленен състав на Върховния административен съд потвърди във вторник решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от юли 2008 г., с което е наложена глоба от 293 хил. лв. на 24 предприятия, производители на яйца и пилешко месо за картелно споразумение.

Комисията е наложила пет имуществени санкции по 30 хил. лв. на "Камчия" АД, "Яйца и птици - Зора" АД, "Хайпро България" ООД, "Славяна" АД и "Пилко" ЕООД. пет санкции по 10 хил. лв. на ЕТ "Ангелов - Иван Ангелов", "Джиев" АД, , "Авес - 94" , "Сиконко агрия" АД, "Гранит-2" ЕООД, две санкции по 8 хил. лв. на ЕТ "Андил 92 - Андрей Павлов", "Кокоимпекс" ООД, една санкция от 7 хил. лв. на "Мар - крафт" ООД, и общо 16 санкции по 5 хил. лв. на ЕТ "Валентин Герогиев - Валдис", "Авис" ЕООД, "Пегемекс трейд" ЕООД, "Дитроникс" ООД, "Каламица" АД, "Овобизнес" АД, "Аеркок" ООД, "Яйца и птици - Ломци" ООД, ЕТ "Долис - Георги Цолов", "Трудово" ЕООД, "Градус - 1" ООД, "Птицекланица" АД, ЕТ "Ангел Димитров - Ганит" и Сдружение "Съюз на птицевъдите в България".

Проучване на КЗК е установило, че в периода 2002 – 2007 г. Съюзът на птицевъдите в България е организирал срещи между членовете си – производители на яйца и пилешко месо – с цел координиране и съгласуване на ценовото им поведение.

Производителите на яйца са съгласували едновременно цените и обема на своето производството. Повишаването на цената на яйцата през месеците юни-август на 2007 г. е толкова драстично, че надминава средноевропейските цени.

В периода 2002-2007 г. на свои срещи производителите на пилешко месо регулярно са обменяли чувствителна търговска информация с цел поддържане на минимални ценови равнища. Процесът се е подпомагал и чрез разпространение в медиите на индивидуални данни относно цени от най-големите производители на пиле.

В своето решение Върховният административен съд потвърждава констатираното от КЗК нарушение от страна на ответните дружества.

Решението на ВАС от вторник, макар и неокончателно, е поредното потвърдително решение на Върховния съд спрямо установени от КЗК забранени споразумения в различни пазари от сектора на хранителната промишленост. През 2010 година съдът с окончателни решения потвърди наличието на картелни нарушения, извършени от участниците на пазарите на мляко и млечни продукти, масов пшеничен хляб и слънчогледово олио.

КЗК напомня, че въз основа на всяко влязло в сила решение на Комисията всички физически и юридически лица, на които са причинени вреди, дори когато нарушението не е било насочено директно срещу тях, имат право да подадат искове за обезщетение по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Споделяне

Още от Бизнес